Consumers’ Adoption of Social Commerce: A Systematic Literature Review

2017-10-20
Altınışık, Said
Özkan Yıldırım, Sevgi
Sosyal ticaret, görece yeni bir kavram olmasına rağmen hem işletmeler hem de akademisyenler tarafından ilgi çeken bir alan olmuştur. Müşterilerin sosyal ticaret kullanımının altında yatan temel güdüleri ortaya koymak adına birçok teoriler öne sürülmüş ve birçok faktörler çalışılmıştır. Bu çalışmada araştırmaların temellendirildiği sosyal ticaret aktiviteleri, çalışmalarda kullanılan teoriler, faktörler ve çalışmaların yapıldığı ülkeler açısından literatürün bir resmini elde etmek amacıyla literatür taraması yapılmıştır. Çalışmadaki bulgularımızın ve nihai yorumlarımızın sonraki çalışmalar için özellikle de sosyal ticaret alanını yeni araştıranlar için faydalı olacağını umuyoruz.
Citation Formats
S. Altınışık and S. Özkan Yıldırım, “Consumers’ Adoption of Social Commerce: A Systematic Literature Review,” presented at the The 4th International Management Information Systems Conference (IMISC2017), 17 - 20 October 2017, İstanbul, Turkey, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79868.