Yapım Yönetiminde Çağdaş Egilimler ve Güncel Araştırma Konuları

2005-09-30

Suggestions

Tasarım Eğitiminde Sürdürülebilirlik Üzerine Anlatılar Ve Aksiyonlar: Öngörüleri Söylemselleştirmek
Talu, Nilüfer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Tasarım eğitiminde öngörü üretme becerisinin öğrenciye kazandırılması, tasarlama sürecinin temel bileşenlerinden biri olarak görülmelidir. Ürünün kullanım süreçleri, önerilen ürün ile bi reylerin ya da toplumun yaşayacağı değişim ya da dönüşümün anlatısallaştırılması ve görselleş tirilmesi öngörü üretme becerisinin birer parçasıdır. Bu çalışma, Tasarıma Giriş dersi kapsamın da, Çağdaş Konular: Sürdürülebilirlik başlığı altında, üçer kişilik gruplar tarafından üretilecek, üç adet toplumsal öngörü çalışması...
Yapım sektörü’nde performans ölçümü için kavramsal bir model
Işık, Zeynep; Arditi, David; Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem (null; 2010-10-01)
Geleneksel performans yönetimi ilkeleri ve ölçümleme teknikleri, şirketleri geçmişe dönük olarak değerlendirmekte iken, bu konudaki yeni yaklaşımlar çağdaş şirket ve proje performansı ölçümlemesinin şirket adına yeni stratejiler ve hedefler belirlemede sistematik bir katkısı olacağı yönündedir. Bu bağlamda; yeni nesil performans değerlendirmesi ve yönetimi, şirketler için stratejik yönetimin başlıca unsurlarından biri, karar destek sistemlerinin bir önkoşulu olarak değerlendirilmelidir. Bu araştırmada, inşa...
Exploring futures with world building in design education: building and applying a theoretical model through action research
Çağlar, Emre; Hasdoğan, Gülay Fatma; Department of Aerospace Engineering (2021-2-12)
Design students are often engaged with future contexts, as design education encourages them to explore different contexts and understand the implications of their activities. These explorations are done in what is called a fuzzy front-end in design, which stands for the chaotic but fruitful early phase of a design process. There are different apporaches used by design students to conduct research and increase immersion into the context in this phase. Approaches such as design scenarios, make use of fictiona...
Tasarım Yöntemleri ile Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Üzerine Düşünmeye Teşvik Etmek
Şare, Öykü Elif; Bora, Elif Dilara (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu yazı tasarım yöntemleri kullanarak Ankara, Türkiye çerçevesinde cinsiyet kimliği ve dışa vurumu ile cinsiyet kalıplarını odak alan bir araştırmayı ve akabinde konseptleştirilmiş tasarım fikirlerini içermektedir. Araştırma, üretici araştırma yöntemlerini kullanarak, insanların var olan cinsiyet algılarını yönlendirme yapmadan öğrenmeye odaklanmıştır. Araştırma sonuçları; toplumda görülen stereotipleri, ebeveyn figürlerinden edinilen ekonomik ve kültürel değerleri ve aile içerisindeki cinsiyet algısı ile i...
Landmark-based Aggregation method for Robot Swarms
Sadeghi Amjadi, Arash; Turgut, Ali Emre; Department of Mechanical Engineering (2021-8-3)
Aggregation, a widely observed behavior in social insects, is the gathering of individuals at any location or on a cue. The former being called self-organized aggregation, and the latter being called cue-based aggregation. One of the fascinating examples of cue-based aggregation is the thermotactic behavior of young honeybees. Young honeybees aggregate on optimal temperature zones in the hive using a simple set of behaviors. The state-of-the-art cue-based aggregation method BEECLUST was derived based on the...
Citation Formats
M. T. Birgönül and İ. Dikmen Toker, “Yapım Yönetiminde Çağdaş Egilimler ve Güncel Araştırma Konuları,” presented at the 3. Yapı İşletmesi Kongresi(2005), Türkiye, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79905.