Hide/Show Apps

Eksenel kompresörler üzerinde deneysel araştırma yapmak için bir deney düzeninin tasarımı, kurulması ve geliştirilmesi