Eksenel kompresörler üzerinde deneysel araştırma yapmak için bir deney düzeninin tasarımı, kurulması ve geliştirilmesi

Download
1985
Eralp, Cahit O.
Hatip, Etka Ö.

Suggestions

Kuvvet-Geri-Beslemeli Haptik Cihazlar için Döner Manyetoreolojik Sönümleyici Geliştirilmesi
Taşcıoğlu, Yiğit; Konukseven, Erhan İlhan(2016)
Haptik arayüzlerde şeffaflığı azaltmadan empedans genişliğini arttırmak için akademikliteratürde en çok başvurulan yöntem, elektrik motorlarının sönümleyici ve fren gibi pasifcihazlarla birlikte kullanımıdır. Bu cihazların motorlara sadece büyük empedanslargerçeklenirken destek olmaları, küçük empedanslarda ise olabildiğince şeffaf olmalarıgerekmektedir. Bu amaç için tasarlanacak bir cihazın yüksek tork üretmesi, hafif ve küçükboyutlu olması, elektronik olarak kontrol edilebilmesi ve hızlı tepki vermesi ger...
Eş-eksenel jetlerin karışım bölgesi üzerine deneysel bir çalışma
Eralp, Cahit O.; Albayrak, Kahraman(1992)
Yarı sonsuz şeritte çatlak problemleri ve ankastre kirişte gerilme dağılımı
Yahşi, Selçuk O.; Yahşi, Oya(1985)
Yürüyen Çekme-Kepçeli Yerkazarların Optimum Verimliliği ve Bakım-Onarımı İçin Sistem Güvenilirliği Modeli Geliştirilmesi
Demirel, Nuray; Kestel, Sevtap Ayşe(2013)
Yürüyen çekme-kepçeli yerkazarlar açık ocak kömür ocaklarında üst örtünün alınması için sıklıkla kullanılan büyük makinalardır. Ülkemizde Türkiye Kömür İşletmeleri bünyesindeki müesseselerde sekiz adet, özel sektörde bir adet olmak üzere çekme-kepçeli yerkazar populasyonu dokuzdur. Yatırım maliyeti 100 milyon ABD doları bulan çekme-kepçeli yerkazarların performansının yani üretkenliğinin ve verimliliğinin azami düzeyde olması maden işletmeciliğinin başarısı ve karlılığı açısından çok büyük önem taşımaktadır...
Kartezyen hesaplama ağları için üç boyutlu Euler çözücüsü geliştirilmesi
Aksel, Haluk M.; Sert, Cüneyt; Çakmak, Mehtap; Siyahhan, Bercan(2009)
Citation Formats
C. O. Eralp and E. Ö. Hatip, “Eksenel kompresörler üzerinde deneysel araştırma yapmak için bir deney düzeninin tasarımı, kurulması ve geliştirilmesi,” 1985. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRMU9Uaz0.