Türkiye’de Toplumsal Statü ve Toplumsal Cinsiyete göre Fakültelerin Haritası

2018-10-13
Çevik, Aylin
Hoşgör, Hatice Ayşe

Suggestions

Türkiye’de Toplumsal Statü ve Toplumsal Cinsiyete göre Fakültelerin Haritası
Çevik, Aylin; Hoşgör, Hatice Ayşe (null; 2018-11-15)
Türkiye’de Sosyal Yardım Harcamaları ve İstihdam İlişkisi
Köse, Tekin; Öcal, Yıldırım Jülide; Bakır, Akif Mehmet; Özen, İlhan Can; Savaş, Ayşe(2017)
Bu projenin amacı sosyal yardımlardan yararlanma ile istihdam olma durumu arasındaki muhtemel eşanlılığı araştırmaktır. Dinamik tek bağımlı değişkenli ve dinamik iki bağımlı değişenki modeller çerçevesinde, bireylerin kendilerine ve hanelerine ilişkin çeşitli faktörler dikkate alınarak, sosyal yardım alma ve istihdama girme karar olasılıkları eşanlı olarak tahmin edilmiştir. Bu amaçla 2010 -2013 dönemine ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA) veri seti kullanılmıştır. İlk olarak betimsel analizler ...
Türkiye’de Gelir Dağilımının ve Yoksulluğun Toplumsal Cinsiyet Boyutları
Dayıoğlu Tayfur, Meltem ( İletişim Yayınevi, 2012-12-01)
Türkiye’de Tüketim Coğrafyasının Yerelliği ve Yoğunlaşması
Tezcan, Ayhan Melih; Poyraz, Ufuk; Yaşar, Ceren Gamze (Palme Yayınevi, 2018-01-01)
Türkiye’de Kentsel Form Araştırmalarına Çok Yönlü Bir Bakış: III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu
Şevik, Ebru; Okumuş, Gökhan; Efeoğlu, Hulusi Eren; Parlak Temizel, Neris Saadet (2021-08-01)
Citation Formats
A. Çevik and H. A. Hoşgör, “Türkiye’de Toplumsal Statü ve Toplumsal Cinsiyete göre Fakültelerin Haritası,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.ihec-conference.com/english-mainpage/.