Türkiye’de Gelir Dağilımının ve Yoksulluğun Toplumsal Cinsiyet Boyutları

2012-12-01

Suggestions

Türkiye’de Sosyal Yardım Harcamaları ve İstihdam İlişkisi
Köse, Tekin; Öcal, Yıldırım Jülide; Bakır, Akif Mehmet; Özen, İlhan Can; Savaş, Ayşe(2017)
Bu projenin amacı sosyal yardımlardan yararlanma ile istihdam olma durumu arasındaki muhtemel eşanlılığı araştırmaktır. Dinamik tek bağımlı değişkenli ve dinamik iki bağımlı değişenki modeller çerçevesinde, bireylerin kendilerine ve hanelerine ilişkin çeşitli faktörler dikkate alınarak, sosyal yardım alma ve istihdama girme karar olasılıkları eşanlı olarak tahmin edilmiştir. Bu amaçla 2010 -2013 dönemine ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA) veri seti kullanılmıştır. İlk olarak betimsel analizler ...
Türkiye’de Kültürel Sermayenin Öğrenim Başarısı Üzerine Etkisi
Cansız, Mehmet; Özbaylanlı, Bilgehan; Çolakoğlu, Mustafa Hilmi (Istanbul University, 2018-12-7)
Bu çalışmada kültürel sermayenin Türkiye’deki ortaokul öğrencilerinin öğrenim başarılarındaki rolü ele alınmaktadır. Bu çerçevede Bourdieu’nun (1986) kültürel sermaye ile öğrenim başarısı arasında var olduğunu öne sürdüğü güçlü ilişki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan veriler kullanılarak regresyon modeliyle test edilmiştir. Bu sayede farklı kültürel sermaye faktörlerinin tek tek veya farklı bileşimler halinde öğrenim başarısında ne derece etkilerinin olduğu ortaya koyulmuştur. Analizlerde ...
Türkiye’de Toplumsal Statü ve Toplumsal Cinsiyete göre Fakültelerin Haritası
Çevik, Aylin; Hoşgör, Hatice Ayşe (2018-10-13)
Türkiye’de Toplumsal Statü ve Toplumsal Cinsiyete göre Fakültelerin Haritası
Çevik, Aylin; Hoşgör, Hatice Ayşe (null; 2018-11-15)
Türkiye’de Konut Kaynaklı Yoksulluk ve Konut Yoksulları: Ampirik Bir İnceleme
Kayacı, Burak; Özdemir Sarı, Özgül Burcu (2022-05-15)
Citation Formats
M. Dayıoğlu Tayfur, Türkiye’de Gelir Dağilımının ve Yoksulluğun Toplumsal Cinsiyet Boyutları. 2012, p. 157.