Bütünleşik bir Risk Yönetim Karar Destek Sistemi

2005-09-30

Suggestions

An integrated inventory control and vehicle routing problem
Solyalı, Oğuz; Süral, Haldun; Department of Industrial Engineering (2005)
In this study, we consider a logistics system, in which a single supplier delivers a product to multiple retailers over a finite time horizon. Supplier decides on the amount to order in each period and services retailers facing deterministic dynamic demand via a fleet of vehicles having limited capacity. Each retailer has specific minimum and maximum levels of inventory in an order-up-to level inventory policy setting. The problem is to simultaneously determine the quantity of product to order to the suppli...
Bütünleşik Bir Mimari Tasarım Aracı Olarak Bağlam
Kömez Dağlıoğlu, Esin (null; 2018-04-26)
An integrated cutting stock and lot sizing problem
Şanan, Ayşe Burcu; Azizoğlu, Meral; Köksalan, Murat; Department of Industrial Engineering (2021-9)
In this thesis, we consider an integrated two dimensional cutting stock and lot sizing problem arising in an aircraft manufacturing plant. The items are to be cut from steel panels of identical size to satisfy all periodic demands over a specified planning horizon. Two objectives, minimizing the number of panels cut and total inventory carrying cost of the items, are defined and all nondominated objective vectors with respect to the defined objectives are generated. To generate each nondominated objective ...
Bütünleşik yazılım kestirim yöntemi ve araç seti
Demirörs, Onur; Türetken, Oktay; Özcan Top, Özden; Özkan, Barış; Ungan, Erdir(2010)
Yazılım büyüklük ölçme, yazılım mühendisliğinin önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Kapsamlı yazılım geliştirme projelerinde iyi tanımlanmış bir büyüklük temel çizgisi olmadan, gerek yazılım işgücü ve maliyet kestirimi gerekse yazılım proje planlama ve kontrolü olanaksızdır. Yazılım kestiriminden kaynaklanan proje yönetimi ile ilgili sorunları çözüme kavuşturabilmek için yazılım büyüklük ölçme ve kestirimi ile ilgili birçok yaklaşım geliştirilmiştir. Bunların ...
Proposal for an integrated breast diseases rsearch and national cancer registry system design and implementation
Koçgil, Oya Deniz; Baykal, Nazife; Baykal, Ataç; Department of Information Systems (2003)
Citation Formats
A. Arıkan, İ. Dikmen Toker, and M. T. Birgönül, “Bütünleşik bir Risk Yönetim Karar Destek Sistemi,” pp. 90–101, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80034.