Bütünleşik yazılım kestirim yöntemi ve araç seti

Download
2010
Demirörs, Onur
Türetken, Oktay
Özcan Top, Özden
Özkan, Barış
Ungan, Erdir
Yazılım büyüklük ölçme, yazılım mühendisliğinin önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Kapsamlı yazılım geliştirme projelerinde iyi tanımlanmış bir büyüklük temel çizgisi olmadan, gerek yazılım işgücü ve maliyet kestirimi gerekse yazılım proje planlama ve kontrolü olanaksızdır. Yazılım kestiriminden kaynaklanan proje yönetimi ile ilgili sorunları çözüme kavuşturabilmek için yazılım büyüklük ölçme ve kestirimi ile ilgili birçok yaklaşım geliştirilmiştir. Bunların arasında, işlevsel büyüklüğü ölçmek üzere tasarlanmış olanları yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk olarak, Albrecht tarafından 1979 yılında geliştirilen yöntemden bu yana geliştirilen yöntemleri iyileştirmek veya uygulanabilecek işlevsel alanları genişletmek üzere bu yöntemin farklı çeşitleri geliştirilmiştir. Şimdiye kadar uzunca bir yol kat edilmesine karşın işlevsel büyüklük ölçümü (İBÖ) yöntemleri için hala birçok iyileştirme fırsatı bulunmaktadır. Bu araştırma projesi kapsamında, İBÖ ile ilgili farklı İBÖ yöntemlerinin ve farklı yöntemlerle elde edilmiş ölçüm sonuçlarının karşılaştırılabilirliği, İBÖ işlevsel büyüklük ve işgücü arasındaki ilişki, ölçüm sonuçlarında bireyler arasındaki farklı sonuçlar ile İBÖ yöntemleri için araç desteği problemlerine yönelik öneriler getirilmiştir. Bu bağlamda, farklı İBÖ yöntemleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar temel alan bir model ile birleşik bir ölçüm yaklaşımı ve bu yaklaşımla yapılan ölçümleri destekleyebilecek bir prototip araç geliştirilmiştir. Örnek çalışmalarla yaklaşım ve prototip araç geçerlenmiştir. İşgücü-işlevsel büyüklük ilişkisine yönelik, yazılımın sunduğu işlevsellikler arasındaki benzerliklerin ve farklı yazılım işlevsel bileşen tiplerinin büyüklük işgücü ilişkisine etkisi incelenmiştir. Bunun yanında bireysel ölçümlerle elde edilen sonuçlardaki farklılıklar, durum çalışmaları ile irdelenmiş, farklılıkları azaltma yönünde İBÖ yöntemlerinde ve birleşik ölçüm yaklaşımında çalışma konuları ve fırsatları belirlenmiştir.
Citation Formats
O. Demirörs, O. Türetken, Ö. Özcan Top, B. Özkan, and E. Ungan, “Bütünleşik yazılım kestirim yöntemi ve araç seti,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RnM016TT0.