Bütünleşik yazılım kestirim yöntemi ve araç seti

Download
2010
Demirörs, Onur
Türetken, Oktay
Özcan Top, Özden
Özkan, Barış
Ungan, Erdir
Yazılım büyüklük ölçme, yazılım mühendisliğinin önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Kapsamlı yazılım geliştirme projelerinde iyi tanımlanmış bir büyüklük temel çizgisi olmadan, gerek yazılım işgücü ve maliyet kestirimi gerekse yazılım proje planlama ve kontrolü olanaksızdır. Yazılım kestiriminden kaynaklanan proje yönetimi ile ilgili sorunları çözüme kavuşturabilmek için yazılım büyüklük ölçme ve kestirimi ile ilgili birçok yaklaşım geliştirilmiştir. Bunların arasında, işlevsel büyüklüğü ölçmek üzere tasarlanmış olanları yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk olarak, Albrecht tarafından 1979 yılında geliştirilen yöntemden bu yana geliştirilen yöntemleri iyileştirmek veya uygulanabilecek işlevsel alanları genişletmek üzere bu yöntemin farklı çeşitleri geliştirilmiştir. Şimdiye kadar uzunca bir yol kat edilmesine karşın işlevsel büyüklük ölçümü (İBÖ) yöntemleri için hala birçok iyileştirme fırsatı bulunmaktadır. Bu araştırma projesi kapsamında, İBÖ ile ilgili farklı İBÖ yöntemlerinin ve farklı yöntemlerle elde edilmiş ölçüm sonuçlarının karşılaştırılabilirliği, İBÖ işlevsel büyüklük ve işgücü arasındaki ilişki, ölçüm sonuçlarında bireyler arasındaki farklı sonuçlar ile İBÖ yöntemleri için araç desteği problemlerine yönelik öneriler getirilmiştir. Bu bağlamda, farklı İBÖ yöntemleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar temel alan bir model ile birleşik bir ölçüm yaklaşımı ve bu yaklaşımla yapılan ölçümleri destekleyebilecek bir prototip araç geliştirilmiştir. Örnek çalışmalarla yaklaşım ve prototip araç geçerlenmiştir. İşgücü-işlevsel büyüklük ilişkisine yönelik, yazılımın sunduğu işlevsellikler arasındaki benzerliklerin ve farklı yazılım işlevsel bileşen tiplerinin büyüklük işgücü ilişkisine etkisi incelenmiştir. Bunun yanında bireysel ölçümlerle elde edilen sonuçlardaki farklılıklar, durum çalışmaları ile irdelenmiş, farklılıkları azaltma yönünde İBÖ yöntemlerinde ve birleşik ölçüm yaklaşımında çalışma konuları ve fırsatları belirlenmiştir.

Suggestions

Görüntü ve video veritabanlarına etkili erişim sistemi
Akar, Gözde Bozdağı(2003)
Bilgisayar yazılım ve donanımındaki son gelişmeler elektronik bilginin daha kolay bir şekilde üretilmesi, işlenmesi ve saklanmasını sağlamıştır. Elektronik bilgi başta sadece yazılı metinden ibaretken, giderek artan bir oranda grafik, imge, animasyon, video, ses ve diğer çoğul ortam verileri de bu kapsama dahil olmaktadır. Bu verilerin çoğuna , hızlı ağlar, arama makineleri ve gözatma araçları vasıtasıyla WEB üzerinden erişilebilmektedir. Fakat verilere ulaşma amaçlı yapılan sorguların çoğu istenilen verile...
EVENT POINTS: A SOFTWARE SIZE MEASUREMENT MODEL
Hacaloğlu, Tuna; Betin Can, Aysu; Demirörs, Onur; Department of Information Systems (2021-9-10)
Software Size Measurement is a critical task in Software Development Life Cycle (SDLC). It is the primary input for effort estimation models and an important measure for project control and process improvement. There exist various size measurement methods whose successes have already been proven for traditional software architectures and application domains. Functional size measurement (FSM) being one of them attracts specific attention due to its applicability at the early phases of SDLC. Although FSM meth...
A Software functionality model for functional size measurement
Özkan, Barış; Demirörs, Onur; Department of Information Systems (2012)
Functional size is among the few software size measures for which well-structured and standardized methods exists for its measurement. Although Functional Size Measurement(FSM) methods have gone a long way, one ongoing criticism on FSM methods is the discrepancies in the measurement results of the same software obtained by different measures. In this thesis study the sources of discrepancies that involve the functional properties of measurands and constructs of the FSM method models are investigated in two ...
Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu
Doğaç, Asuman(2004)
Mobil-Pazar uygulamaları pazarlaması yavaş ilerlemekte ve bu tür servislerin yayılması ekran koruyucusu, zil sesleri indirmek ya da son haberlere ulaşmak gibi basit bilgi-eğlence servisleri ile sınırlı kalmıştır. Bunun bazı sebebleri pazarlama ile ilgili olsa da gerçek etkileşimli Mobil-Pazar kullanıcı deneyimlerinin yayılması altında zorlu birtakım teknik sorunlar yatmaktadır. Bunların başında: 1. Uygun, tutarlı ve güvenilir bir şekilde kullanıcı kontekstinin yer, servis teklifleri, diğer kullanıcılar ve o...
Tercüme kalıplarının makina öğrenmesi teknikleri ile tercüme örneklerinden öğrenilmesi
Çiçekli, İlyas(1999)
Bu proje kapsamında örneğe dayalı bilgisayar ile herhangi iki dil arasında tercüme yapabilen bir sistem geliştirdik. Bizim önerdiğimiz yöntemde iki dil arasındaki tercüme kalıpları verilen tercüme örneklerinden makina öğrenmesi teknikleri kullanılarak öğrenilir. Daha sonra bu öğrenilen tercüme kalıpları diğer metinlerin tercüme edilmesinde kullamlr. Bizim temel tercüme kalıplarını öğrenme algoritmamız verilen iki tercüme örneğindeki benzerliklerden ve farklılıklardan faydalanarak yeni tercüme kalıplarını öğ...
Citation Formats
O. Demirörs, O. Türetken, Ö. Özcan Top, B. Özkan, and E. Ungan, “Bütünleşik yazılım kestirim yöntemi ve araç seti,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RnM016TT0.