Sınıf Öğretmenlerinin Günlük Planlarla İlgili Algıları Öncelikler Sorunlar ve Öneriler

2002-01-01
Yıldırım, Ali
Öztürk Akar, Ebru

Suggestions

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri
Ubuz, Behiye (2008-04-01)
Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretime Geçiş Süreci Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Erden, Feyza; Altun, Dilek (2014-04-01)
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Piramit Bilgileri Tanım ve Örnekler Oluşturma
Ubuz, Behiye (2015-08-01)
Bu araştırma, son sınıfda bulunan sınıf öğretmeni adaylarının piramit kavramına ilişkin bilgilerini, oluşturdukları tanım ve örneklendirmeleri inceleyerek ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması (örnek olay) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki bir devlet üniversitesinde Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde son sınıfta öğrenim gören 2’si kız 2’si erkek toplam 4 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada kull...
Sınıf Öğretmenlerinin Okulöncesi Eğitim ve Okulöncesinde İlköğretime Geçiş Süreci Hakkındaki Düşünceleri
Erden, Feyza (2011-05-07)
Sınıf Öğretmenlerinin Okulöncesi Eğitim ve Okulöncesinde İlköğretime Geçiş Süreci Hakkındaki Düşünceleri
Erden, Feyza (2011-05-07)
Citation Formats
A. Yıldırım and E. Öztürk Akar, “Sınıf Öğretmenlerinin Günlük Planlarla İlgili Algıları Öncelikler Sorunlar ve Öneriler,” 2002. Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80100.