Sınıf Öğretmenlerinin Okulöncesi Eğitim ve Okulöncesinde İlköğretime Geçiş Süreci Hakkındaki Düşünceleri

2011-05-07

Suggestions

Sınıf Öğretmenlerinin Okulöncesi Eğitim ve Okulöncesinde İlköğretime Geçiş Süreci Hakkındaki Düşünceleri
Erden, Feyza (2011-05-07)
Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretime Geçiş Süreci Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Erden, Feyza; Altun, Dilek (2014-04-01)
Sınıf Öğretmenlerinin Günlük Planlarla İlgili Algıları Öncelikler Sorunlar ve Öneriler
Yıldırım, Ali; Öztürk Akar, Ebru (2002-01-01)
Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretimindeki Güven Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Ulu, Nilgün; Yazıcı, Tuba; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2019-11-01)
Bu çalışmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi öğretimi sırasındaki güven seviyelerinin araştırılmasıdır. Buna ek olarak; cinsiyet, okutulan sınıf ve hizmet yılı gibi faktörlerin öğretmenlerin güven seviyesine etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmaya Ankara’nın Çankaya ilçesinde görev yapan 320 (147 Kadın ve 173 Erkek) sınıf öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi öğretimi sırasındaki güven seviyelerini ölçmek için Spittle, ...
Sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan eğitim sürecindeki hazırbulunuşlukları ve görüşleri
Baran, Aslıhan; Sadık, Olgun (2021-08-01)
Bu araştırmanın amacı COVID-19 pandemisi ile başlayan acil uzaktan eğitim süreci ile ilgili sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluklarını ve görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma türünün fenomenoloji deseniyle modellenmiş bu araştırmada katılımcılar İstanbul’da bulunan bir özel okulda görev yapmakta olan 15 sınıf öğretmenidir. Çalışmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken tematik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıl...
Citation Formats
F. Erden, “Sınıf Öğretmenlerinin Okulöncesi Eğitim ve Okulöncesinde İlköğretime Geçiş Süreci Hakkındaki Düşünceleri,” 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75369.