Sınıf Öğretmeni Adaylarının Piramit Bilgileri Tanım ve Örnekler Oluşturma

2015-08-01
Bu araştırma, son sınıfda bulunan sınıf öğretmeni adaylarının piramit kavramına ilişkin bilgilerini, oluşturdukları tanım ve örneklendirmeleri inceleyerek ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması (örnek olay) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki bir devlet üniversitesinde Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde son sınıfta öğrenim gören 2’si kız 2’si erkek toplam 4 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, öğretmen adaylarının, piramide ait tanımlama ve örneklemelerini açığa çıkarabilmek için hazırlanan, örnek çizim, özelliklerin açıklanması, farklı piramit örnekleri çizimi, farklı piramit tanımlarının verilmesi ve piramidin günlük yaşamda kullanım örneklerinin verilmesinin gerekli olduğu beş açık uçlu sorudan oluşmuştur. Verilerin analizi betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiş, piramide ait tanımlama ve örneklendirmeleri erişebilirlik, doğruluk, zenginlik ve genelleştirme kriterleri ile incelenmiştir
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Sınıf öğretmeni adaylarının prizma bilgileri: tanım ve örnekler oluşturma
Gökbulut, Yasin; Ubuz, Behiye (2013-04-01)
This study aimed to investigate prospective primary teacher’s knowledge on prism by exploring the definitions and examples generated by them. Four prospective teachers participated in the study. The five open ended questions used in the study as the data collection tool require drawing an example, explaining the properties, drawing different examples, constructing different definitions, and constructing examples from daily life related to prism. Definitions and examples generated by the participants about p...
Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları
Öztekin, Ceren; Çapa Aydın, Yeşim; Yılmaz Tüzün, Özgül (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen adayları- nın biyolojinin temel konularındaki kavram yanılgılarını saptamak ve bu kavram yanılgılarının nedenlerini biyoloji eğitimi alanındaki öğretim üyeleri ile görüşerek belirlemektir. Bu araştırınada, 33 sorudan oluşan Genel Biyoloji Kavram Yanılgısı Testi geliştirilmiş ve 186 biyoloji öğretmen adayına uygulanmıştır. Test; ekoloji, bitki biyolojisi, sindirim sistemi, solunum, boşaitım sistemi, enzim, osmoz ve difüzyon, hücre bölünmesi, sınıflandırma ve besin ağı g...
Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları
Öztekin, Ceren; Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
An investigation of development of prospective elementary teachers’ knowledge to teach algebra in early grades through case discussions
Öztürk, Nejla; İşler Baykal, Işıl; Department of Mathematics Education (2021-9-3)
The purpose of this study was to investigate the development of prospective elementary teachers’ subject matter and pedagogical content knowledge for teaching algebra in elementary grades. Prospective elementary teachers attended a 5-week (10 hours) intervention as part of a method course, Teaching Mathematics I, that was designed based on case discussions. The participants of the study were nine third-year students who were enrolled in the course in the 2020-2021 fall semester as a must course of the under...
Elementary school teachers' views about their implementation of the assessment techniques recommended in the new mathematics curriculum
Uçar, Nihan; Çakıroğlu, Erdinç; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2007)
The purpose of this study was to investigate the views of elementary school teachers about their implementation of assessment techniques recommended in the new mathematics curriculum. The study was conducted with 306 elementary school teachers from 29 public schools in Kırıkkale, Malatya and Ankara in the 2006-2007 academic year. ‘Opinions about Assessment Questionnaire’ was used as the instrument for assessing the opinions of the teachers about assessment techniques offered in new mathematics curriculum. T...
Citation Formats
B. Ubuz, “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Piramit Bilgileri Tanım ve Örnekler Oluşturma,” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 335–351, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74103.