GAP ve Bölgesel Kalkınma

1996-06-01
Ertürk, Yakın
Şen, Mustafa

Suggestions

GAP: An Irrigation And Development Project In Turkey
Taraklı, Duran (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
The Southeastern Anatolia Project (GAP) in Turkey, which was initiated in 1976 with the Karakaya Dam consists of thirteen major projects. Twenty-two dams and seventeen hydroelectric power plants (HPP) with a total capacity of 7 561 MW will be constructed as part of it. GAP will provide irrigation for 1641282 hectares of land and will have an annual output of 25 003 GWh of power (1). Turkey has about 27.7 million hectares (ha) of land suitable for agriculture. Surveys show that it is economically feasible to...
Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-11-01)
Kalkınma Kuramlarında Kentler
Şengül, Hüseyin Tarık (1997-05-01)
Kırsal Kalkınma Ve Kadın: Türkiye Örneği
Ecevit, Mehmet Cihan(2011-10-01)
Kapsam: Bu projenin amacı, Türkiye'deki kırsal kalkınmanın ve kırsal kadının durumunu, son dönem kırsal kalkınma politikalarını, genel ulusal ve küresel ekonomik koşulları dikkate alarak incelemektir. Türkiye'deki kırsal kalkınma politikasını kırsal kadınları dikkate alarak incelemek için, kalkınma projelerinin temel varsayım ve hedefleri ve bunların kadınlara yönelik politikalarla nasıl bir ilişki içinde oldukları analiz edilecektir. Yöntem: Kırsal kalkınma politikalarının kuramsal varsayım ve hedefleri il...
Kırsal kalkınmanın mekan organizasyonu elemanı olarak köykent sorununa makro yaklaşım. (A macro approach to the problem of Köykent as an element of spatial organization of rural development).
Bulguç, Hülagü; Department of City Planning (1975)
Citation Formats
Y. Ertürk and M. Şen, GAP ve Bölgesel Kalkınma. 1996.