Türkiye’nin İlk Kadın Mimarları

2010-04-01
Dosya 19: Cinsiyet ve Mimarlık

Suggestions

Türkiye’de Tüketicilerin Tasarım Farkındalığı
Ay, Utku; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Meslek üyeleri, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve endüstri ile olan ilişkisi ile endüstriyel tasarım Türkiye’de neredeyse 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu süreci anlatan kaynaklar, özellikle 2000’li yılların başından itibaren endüstride ve eğitimde, tasarıma yönelik talebin hızla arttığından bahsetmektedir. Bu kaynaklarda Türkiye özelinde yoğunlukla tasarımcı-endüstri ilişkisi, bu ilişkideki problemler, tasarım eğitimi, tasarımcı kimliği, endüstriyel tasarımın tarihi ve kullanıcı araştırmaları...
Türkiye’de Kız Çocuklarının Eğitiminin Önündeki Engeller
Engin Demir, Cennet (2017-06-01)
Aims and experiences of Turkish woman rugby players and their coaches
Kocatürk, Eren; İnce, Mustafa Levent; Department of Physical Education and Sports (2019)
The purposes of this study were to examine the aims and experiences of the Turkish women rugby players and coaches in the sport. Research questions were asked: 1) why do women rugby players and their coaches participate in rugby? 2) What are the experiences of women rugby players and their coaches, including the perception of competence, confidence, connection, character (4Cs) and perceived use of teaching styles during the training? and 3) Which problems do the women rugby players and their coaches faced w...
Accountability Of Humanitarian Ngos İn Turkey: An Online Transparency Analysis
Bahçecik, Şerif Onur (2021-05-01)
Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de sivil toplum örgütleri önemli bir hesap verilebilirlik sorunu ile karşı karşıyadır. Bir yandan aktarılan fonlar karşılığında istenen ölçülebilir çıktılar, diğer yandan pek çok büyük örgütün karıştığı skandallar, sivil toplum alanında oyunun kurallarını değiştirmektedir. Türkiye’de de sivil toplum örgütleri benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Yurt dışına yardım yapan sivil toplum örgütlerinin hesap verilebilirliği ise bağışçılarla faydalanıcılar arasındaki mesafeni...
Türkiye’nin Enerji Talebini Belirleyen Etkenler
Akbostancı Özkazanç, Elif; Tunç, Gül İpek; Aşık, Serap (2009-10-23)
Citation Formats
A. B. Özkaya and T. E. Altan, “Türkiye’nin İlk Kadın Mimarları,” Dosya 19: Cinsiyet ve Mimarlık, pp. 17–21, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80392.