Türkiye’nin Enerji Talebini Belirleyen Etkenler

2009-10-23
Türkiye 11. Enerji Kongresi

Suggestions

Türkiye’nin Enerji Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme
Aşık, Serap; Tunç, Gül İpek; Akbostancı Özkazanç, Elif (2009-12-11)
Türkiye’nin Toplam Enerji Talebindeki Değişimin Ayrıştırma Yöntemi ile Belirlenmesi
Sarı, Ramazan(2015-12-31)
Petrol krizinden sonra enerji güvenliği dünyanın gündemine oturunca etkin enerji politikaları geliştirme gereği ortaya çıkmıştır. Ekonomik büyümeye engel olmadan hayata geçirilecek enerji politikalarının ilk koşul enerji ile diğer ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemektir. Böylece daha etkili enerji talebi öngörüleri yapılabileceği gibi aynı zamanda arzulanan ekonomik büyüme de gerçekleşmiş olacaktır. Bu çalışma ile Türkiye’de enerji talebini belirleyen faktörler ayrıştırma yöntemi ile belirl...
Türkiye’de Gelir Dağilımının ve Yoksulluğun Toplumsal Cinsiyet Boyutları
Dayıoğlu Tayfur, Meltem ( İletişim Yayınevi, 2012-12-01)
Türkiye’de Konut Kaynaklı Yoksulluk ve Konut Yoksulları: Ampirik Bir İnceleme
Kayacı, Burak; Özdemir Sarı, Özgül Burcu (2022-05-15)
Türkiye’nin osmotik enerji potansiyeli
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Korkmaz, Ahmet Berkan (null; 2018-11-30)
Osmotik enerji, tuzluluk değişim farkına bağlı olarak yarı geçirgen zar arasındaki su moleküllerinin fiziksel hareketi sonucu elde edilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Osmotik enerji üretimi ise farklı iki konsantrasyona sahip su kaynaklarının özel yarı geçirgen membranlar ile ayrılarak, yoğun çözeltide artan su miktarının sahip olduğu potansiyel enerjinin türbinler aracılığıyla kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle meydana gelmektedir. Yenilenebilir bir enerji olan osmotik enerjiye en uygun doğal alanl...
Citation Formats
E. Akbostancı Özkazanç, G. İ. Tunç, and S. Aşık, “Türkiye’nin Enerji Talebini Belirleyen Etkenler,” presented at the Türkiye 11. Enerji Kongresi, İzmir, Türkiye, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91078.