Psikanalizde bilinçdışı

2019-01-01
Uçar, Selin
Gençöz, Faruk
Freud, bilinçdışının bastırma sayesinde var olduğunu ve bilinçdışındaki herhangi bir nosyonun kaybolmadığını söyler. Bilinçdışındaki bilgilerin bilince gelmesi için çarpıtmanın varlığından söz eder. Freud'a göre ilk bastırma ensest arzusudur ve ensest yasağı medeniyetin başlangıcıdır. Lacan Freud'un bilinçdışı açıklamasını doğru fakat eksik bulur. Lacan'a göre bilinçdışı bir dil gibi yapılanmıştır. Dilin gösteren ve gösterilen adı verilen unsurlardan oluştuğunu söyleyen Lacan, bu iki unsur arasında bir çizgi olduğunu dolayısıyla ikisinin birbiriyle hiçbir zaman uyuşmadığını belirtir. Lacan'a göre bilinçdışı bu uyuşmamazlıktan oluşur. Bilinçdışını analiz etmenin dil aracılığı ile olabileceğini vurgular ve bilinçdışının kendisini sürçme, semptom, rüya gibi alanlarda dışa vurduğunu söyler.

Suggestions

Sociological imagination of Sigmund Freud: An attempt to locate Freudian psychoanalysis in social theory
Taş, Berke; Kuymulu, Mehmet Barış; Topal, Çağatay; Department of Sociology (2020-10)
This thesis investigates the sociological imagination of Sigmund Freud and the historicity of its formation considering the ongoing importance of psychoanalysis for social theory. As a first step in this endeavor, a conceptual framework is developed out of detecting the prevalent themes in the arguments of C. Wright Mills. Then, these themes are transformed into a methodological structure in terms of operationalizing them in connection to psychoanalytic concepts of Freud. This methodological structure is co...
The Effectiveness of Psychoanalytic Psychotherapy Scale: A Psychometric Study
Özkul, Kemal; Özcan, Ece; Can, Demet; Uçar, Selin; Gençöz, Tülin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
The purpose of the present study was to develop a psychometrically robust measure to evaluate the effectiveness of psychoanalytic psychotherapy and psychoanalysis, entitled as the "Effectiveness of Psychoanalytic Psychotherapy Scale [EPPS]". This scale was designed to assess the changes experienced by patients/analysands who undergo psychoanalytic psychotherapy or psychoanalysis. A sample of 216 individuals above the age of 18 who had been continuing their own psychoanalytic psychotherapy or psychoanalysis ...
Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi Seanslarındaki Sessizliğin Konuşma Analizi ile İncelenmesi
Bulut, Burcu Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Sessizliğin her konuşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmek, bu sessizliklerin ne zaman ortaya çıktıklarını, bir anlamları olup olmadığını çalışmak konusunda bir alan açmıştır. Bu çalışmada, sessizliğin terapi seansı içerisinde hasta tarafından nasıl kullanıldığı ve işlevinin ne olduğu, terapist-hasta diyalogunda nasıl ortaya çıktığı, herhangi bir örüntüsünün olup olmadığı ve konuşmaya etkilerinin neler olduğunun anlaşılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda S. Hanım ile araştırmacının psikanalitik yöneli...
Duygu Envanteri-Kısa Versiyon Ölçeğinin Türkçe Standardizasyon Çalışması: Terapistlerde Karşı Aktarıma Dair Niceliksel Bir Çalışma Örneği
Taş, Berke; Polat, Betül; Kartal, Fatoş; Saklı Demirbaş, Yağmur; Gençöz, Tülin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Freud tarafından ortaya atılan aktarım kavramı hastanın geçmiş deneyimleri ve öznelyapısına bağlı olarak oluşan ilişkilenme biçimlerinin analitik süreçte tekrarlanmasıolarak tanımlanmaktadır. Karşı aktarım ise birçok farklı görüş olsa da hastanın terapisürecindeki söyleminin terapistte çeşitli duygulanımlar, bilinçdışı çatışmalar vetutumlara yol açması olarak betimlenebilir. Literatürde, karşı aktarımın bilinçdışıniteliğinin yanında bilinç düzeyinde de çeşitli biçimlerde kendisini gösterdiğini savunanve bu ...
Psikanalitik yönelimli psikoterapi seanslarındaki sessizliğin konuşma analizi ile incelenmesi
Bulut, Burcu Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019)
Sessizliğin her konuşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmek, bu sessizliklerin ne zaman ortaya çıktıklarını, bir anlamları olup olmadığını çalışmak konusunda bir alan açmıştır. Bu çalışmada, sessizliğin terapi seansı içerisinde hasta tarafından nasıl kullanıldığı ve işlevinin ne olduğu, terapist-hasta diyalogunda nasıl ortaya çıktığı, herhangi bir örüntüsünün olup olmadığı ve konuşmaya etkilerinin neler olduğunun anlaşılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda S. Hanım ile araştırmacının psikanalitik yöneli...
Citation Formats
S. Uçar and F. Gençöz, Psikanalizde bilinçdışı. 2019, p. 46.