Bir Sistematik Derleme Çalışması: Yükseköğretimde Eylem Araştırmaları

2019-10-01

Suggestions

Bir Otoetnografik Anlatı: Stüdyo Ortamında Kamera Kullanımı ve Bedenleşme
Gürtekin, Betül; Kaygan, Harun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Fenomenoloji felsefi bir yaklaşım olarak insan bedeninin ve zihninin birbirinden ayrı anlaşılamayacağını, üstelik insanın, yaşadığı çevre ve dünyayla ilişkisinin de bütünsel olarak yorumlanması gerektiğini söyler. Fenomenolojik yaklaşım, bu doğrultuda tasarım disiplinleri açısından kullanıcıların ürünle olan öznel deneyimlerini tarif etmeye yarayan bir teorik arka plan sağlayabilir. Tasarım alanyazınında, fenomenolojik yaklaşım ve bu yaklaşımda temellenen “yaşam dünyası” (Husserl), “el altında olma” (Heideg...
An Inquiry on Absolute Architecture: The Case Study of Arter in İstanbul
Şahin, Umut Bora; Kömez Dağlıoğlu, Esin; Department of Architecture (2021-7-5)
The notion of form has always had a prominent role in the discipline of architecture both for the theoretical discussions and the practice of building. Reconfiguring the physical conditions of architecture, the idea of form can enable possibilities for creating a relationship between the object of architecture and the city. This research unfolds the theories on architectural form and offers an analysis of the Arter building in İstanbul in the light of these theories. The “revolutionary” architecture around ...
A structural equation modeling study : the metacognition-knowledge model for geometry
Aydın, Utkun; Ubuz, Behiye; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2007)
The purpose of this study is twofold: (1) to examine the effects of knowledge on cognition and regulation of cognition on declarative knowledge, conditional knowledge, and procedural knowledge in geometry and (2) to examine the interrelationships among declarative knowledge, conditional knowledge, and procedural knowledge in geometry. The reciprocal relationships between metacognitive and knowledge factors were modeled by using data from tenth grade secondary school students. Structural equation modeling wa...
Bir Yol Hikayesi Kamusal Alan Planlamasında Kentsel Tasarım ve Yerel Yönetimin Amaç ve Araçlarını Tartışmak
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (2014-05-04)
ODTÜ Yolu’nun hikâyesi kamusal bir mekânın, kamunun belli bir kesiminden gelen tepkilere karşı üretilmesi ve bu süreçte kentsel planlama ve tasarım araçlarının zayıf bırakılan rolünü anlatmaktadır. Özünde bir kentsel arayüz planlaması ve tasarımı problemi olan yol meşruluğunu, 1994 Ankara Nazım Planı ve 2023 Ankara Nazım İmar Planı’ndan almaktadır. Ancak, planlama araçlarının gücünün altını çizen yol inşaatı süreci, bugün bazı toplumsal bileşenlerce reddedilmiş ve çeşitli çatışmalara yol açmıştır. Bu bildir...
A structural equation modeling study : factors affecting science achievement based on OBBS-2002 across grade levels and school types
Kalender, İlker; Berberoğlu, Halil Giray; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2004)
In this study, factors that affect students' science achievement were modeled based on the data which was obtained from Study for Determination of Student Achievement ا 2002 (Ogrenci Basarisinin Belirlenmesi Calismasi ا OBBS). First, using principle components analysis tecnique, dimensions of the student questionnaires and science achievement tests were found out. Using these dimensions for student questionnaires, latent variables socioeconomic status, student-centered activities, teacher-centered activitie...
Citation Formats
B. Bulut Şahin and S. Okur, Bir Sistematik Derleme Çalışması: Yükseköğretimde Eylem Araştırmaları. 2019, p. 229.