İSMET İNÖNÜ’YE HİTABEN YAZILIP KİTAPLAŞMIŞ AÇIK MEKTUPLAR

2018-10-25

Suggestions

İsmet İnönü’ye Hitaben Yazılıp Kitaplaşmış Açık Mektuplar
Çelik, Birten (Konak Belediyesi, 2019-10-01)
THERMODYNAMICS OF SKELETAL MUSCLE
Varlı, Ekin; Gürses, Senih; Department of Engineering Sciences (2022-12-5)
The major focus of this study is on creating a statistical thermodynamics and mechanics formalism for muscular contraction. The first part of this thesis previously covered classical mechanics. We must first properly comprehend the structure, function, and interaction of actin and myosin, which together comprise the cross-bridge mechanism, in order to comprehend events that are occurring in the cross-bridge mechanism and build a probabilistic strategy. Our studies in this area suggest that the proteins myos...
İSTİSMARCI YÖNETİM ALGISI: LİDER CİNSİYETİ, ÇALIŞANCİNSİYETİ VE LİDER-ÇALIŞAN İLİŞKİSİNDE CİNSİYET BENZERLİĞİETKİSİNİN İNCELENMESİ
Acar, Feride Pınar (null; 2019-11-02)
Çalışma, toplumsal cinsiyetin, yıkıcı liderlik türlerinden istismarcı yönetim algısıüzerindeki etkisini araştırmaktadır. Toplumsal cinsiyetin liderlik algısına etkisiniaraştıran çalışmalar genellikle olumlu liderlik türlerine odaklanmış olup istismarcıyönetim algısında toplumsal cinsiyet rollerinin etkisi henüz keşfedilmemiştir. Kadın veerkeklerin nasıl davrandığını ve nasıl davranması gerektiğini ortaya koyan toplumsalcinsiyet rollerinden hareketle, çalışma,...
İŞLER BELLEK KAPASİTESİNDEKİ EKSİKLİĞİN ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRKİYE KÖKENLİ İKİDİLLİ ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİM BOZUKLUKLARINA ETKİSİ
Cedden, Gülay(2016-12-31)
Bu proje kapsamında Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli Türkçe-Almanca iki dilli çocukların konuşma bozukluklarının işler bellek kapasitesi ile bağlantısı araştırılmaya çalışılacaktır. İşler bellek kapasitesindeki düşüklük ile konuşma bozuklukları arasındaki bağlantı tek dilli çocuklarda bilimsel çalışmalarla saptanmış, ancak ikidilli çocuklarda bu etkinin ayrı iki dilde nasıl ortaya çıktığı henüz bilinmemektedir.Bu proje kapsamında yapılması düşünülen çalışma, hem terapi yöntemlerinin daha etkin hale getiri...
CROWD ORIENTED PUBLIC SPACE APPROACH ON THE ISTIKLAL STREET, ISTANBUL: MANY PEOPLE, IN THE SAME PLACE, AT THE SAME TIME
Kesici, Neslişah; Ataöv Demirkan, Anlı; Urban Design in City and Regional Planning Department (2021-7)
The concepts of public space and crowd have been in a close relationship in every period of history. Especially in today's metropolises, this relationship leads to significant changes and transformations in urban dynamics. Approaches on human-oriented public space focus on the relationship between space and people but people is often dealt as an individual but not as a crowd. People’s spatial perception and behavior also rely on many other people who are present in the same space at the same time. This thes...
Citation Formats
B. Çelik, “İSMET İNÖNÜ’YE HİTABEN YAZILIP KİTAPLAŞMIŞ AÇIK MEKTUPLAR,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80540.