İSTİSMARCI YÖNETİM ALGISI: LİDER CİNSİYETİ, ÇALIŞANCİNSİYETİ VE LİDER-ÇALIŞAN İLİŞKİSİNDE CİNSİYET BENZERLİĞİETKİSİNİN İNCELENMESİ

2019-11-02
Acar, Feride Pınar
Taftaf, Selin
Çalışma, toplumsal cinsiyetin, yıkıcı liderlik türlerinden istismarcı yönetim algısıüzerindeki etkisini araştırmaktadır. Toplumsal cinsiyetin liderlik algısına etkisiniaraştıran çalışmalar genellikle olumlu liderlik türlerine odaklanmış olup istismarcıyönetim algısında toplumsal cinsiyet rollerinin etkisi henüz keşfedilmemiştir. Kadın veerkeklerin nasıl davrandığını ve nasıl davranması gerektiğini ortaya koyan toplumsalcinsiyet rollerinden hareketle, çalışma, olumlu ve etkili liderlik algısının yanı sıraistismarcı yönetim algısının da bu basmakalıp yargılarla şekillenebileceğini önesürmektedir. Kağıt-kalem yöntemi ile toplanan ve kurgusal senaryoların 260 katılımcıtarafından değerlendirilmesiyle elde edilen veriler, lider cinsiyetinin ve çalışancinsiyetinin doğrudan etkisinden ziyade, lider-çalışan ilişkisinde cinsiyet benzerliğininistismarcı yönetim algısı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu göstermektedir. Analizsonuçlarına göre, istismarcı yönetim algısı, lider-çalışan ilişkisinde cinsiyet benzerliğisöz konusu olduğunda yükselmektedir. Aynı zamanda, kadın çalışanların, kadın liderleridaha istismarcı olarak algılamaları, kadınların hemcinsleri tarafından da liderlikleridahilinde olumsuz değerlendirildiklerini ortaya koymaktadır
Citation Formats
F. P. Acar and S. Taftaf, “İSTİSMARCI YÖNETİM ALGISI: LİDER CİNSİYETİ, ÇALIŞANCİNSİYETİ VE LİDER-ÇALIŞAN İLİŞKİSİNDE CİNSİYET BENZERLİĞİETKİSİNİN İNCELENMESİ,” presented at the 7. Örgütsel Davranış Kongresi, (1 - 02 Kasım 2019), 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://odk.mehmetakif.edu.tr/ekitap.html.