Uydularda Titreşim Test Sonuçları Kullanılarak Sonlu Elemanlar Modelinin Güncellenmesi

2020-09-09
Çekiç, Abdülkadir
Yaman, Yavuz
Citation Formats
A. Çekiç and Y. Yaman, “Uydularda Titreşim Test Sonuçları Kullanılarak Sonlu Elemanlar Modelinin Güncellenmesi,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80594.