Uydularda Titreşim Test Sonuçları Kullanılarak Sonlu Elemanlar Modelinin Güncellenmesi

2020-09-09
Çekiç, Abdülkadir
Yaman, Yavuz

Suggestions

Uydulardan Elde Edilen Yağış Tahminlerinin Türkiye Üzerinde Bölgesel Olarak Değerlendirilmesi
Yılmaz, Koray Kamil(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı uydu gözlemlerine dayalı yağış tahminleri ile yer istasyonlarında gözlenen yağış miktarlarının Turkiye'nin çeşitli bölgelerinde karşılaştırılmasıdır. Çalışmada TMPA algoritması kullanılacaktır. Çalışma alanı ülkemizde son zamanlarda taşkın felaketlerinin en çok yaşandığı bölgelerdeki birer havzayı kapsayacaktır. Yer istasyonlarında gözlenen yağış miktarları ve TMPA yağış tahminlerinin karşılaştırması sonucunda, TMPA'nın Türkiye üzerinde bölgesel değerlendirmesi yapılacak ve bu değerlend...
Uydudan IHAlara KAr Parametrelerinin Belirlenmesindeki Gelişmeler
Akyürek, Sevda Zuhal (2021-12-01)
Lineament analysis from satellite images, north-west of Ankara
Sarp, Gülcan; Toprak, Vedat; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2005)
The purposes of this study are to extract lineaments from satellite images in order to contribute to the understanding of the faults. Landsat image is used for the analysis which is processed for both automated and manual extraction. During manual extraction four methods (filtering, PCA, band rationing and color composites) are used. Comparison of the two output maps indicated that manual extraction produced better results. Manually extracted lineament map is tested with the fault map of the area compiled f...
Uydu Görüntülerinin Otomatik Analizi ile Afet Hasar Tespiti ve Kanunsuz Sınır Geçişlerinin Önlenmesi
Alatan, Abdullah Aydın; Yarman Vural, Fatoş Tunay; Beşbınar, Beril; Akar, Gözde; Gürbüz, Yeti Ziya; Halıcı, Uğur; Batı, Emrecan; Ulusoy, İlkay; Çinar, Umut; Koz, Alper; Özdemir, Okan Bilge; Bati, Emrecan(2015-12-31)
Proje önerisinin temel amacı ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGAM) bünyesinde yer alan araştırıcıların geçmişte HAVELSAN altyükleniciliğinde gerçekleştirdikleri savunma ile ilgili SSM destekli HASAT projesi deneyim ve sonuçlarının, Avrupa Birliği H2020 Programı Uzay Alanı ana başlıkları ve çağrı alanlarına uygulanacak şekilde kurgulanmasıdır. Bu kapsamda, HASAT projesi kapsamında uydu görüntüleri içinde yer alan ve otomatik olarak tanınması için ayrı ayrı çalışmalar yürütülmüş istihbara...
X Band TX reject waveguide bandpass filter design for satellite communication systems
Çelebi, İrem; Koç, Seyit Sencer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2018)
For several applications such as satellite communication, filters are required since antenna systems are operating as both receiving and transmitting. There is a possibility of leakage from transmit to the receive path in these kind of systems which needs to be isolated in order to protect equipments after filter. Low loss, high isolation and bandpass characteristics are desired for the filtering, which can be validated with waveguide filters. In this study, bandpass waveguide filter design operating in X-Band f...
Citation Formats
A. Çekiç and Y. Yaman, “Uydularda Titreşim Test Sonuçları Kullanılarak Sonlu Elemanlar Modelinin Güncellenmesi,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80594.