Uydu Görüntülerinin Otomatik Analizi ile Afet Hasar Tespiti ve Kanunsuz Sınır Geçişlerinin Önlenmesi

2015-12-31
Alatan, Abdullah Aydın
Buzcu, İlker
Yarman Vural, Fatoş Tunay
Çalışkan, Akın
Beşbınar, Beril
Akar, Gözde
Gürbüz, Yeti Ziya
Halıcı, Uğur
Düzgün, Hafize Şebnem
Batı, Emrecan
Ulusoy, İlkay
Çetin, Yasemin
Çinar, Umut
Koz, Alper
Özdemir, Okan Bilge
Bati, Emrecan
Proje önerisinin temel amacı ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGAM) bünyesinde yer alan araştırıcıların geçmişte HAVELSAN altyükleniciliğinde gerçekleştirdikleri savunma ile ilgili SSM destekli HASAT projesi deneyim ve sonuçlarının, Avrupa Birliği H2020 Programı Uzay Alanı ana başlıkları ve çağrı alanlarına uygulanacak şekilde kurgulanmasıdır. Bu kapsamda, HASAT projesi kapsamında uydu görüntüleri içinde yer alan ve otomatik olarak tanınması için ayrı ayrı çalışmalar yürütülmüş istihbarat hedeflerinin bir kısmı kullanılarak, H2020 Programı Uzay Alanı amaç ve hedefleri doğrultusunda bu hedefler bir arada değerlendirilip, bir yazılım arayüzü altında biraraya getirilip, hedeflenen uygulamalar için otomatik tanıma çözümleri yaratılacaktır.Bu amaçla yapılacak çalışmalar, ilgili deneyim ve birikimin OGAM bünyesinde kalıcı olması, sivil uygulamalara yönelik yeni uluslararası proje imkanları yaratması ve HASAT projesindeki otomatik tanıma çalışma sonuçlarının, hedeflenen yeni uygulamalara ait kıstasları da dikkate alarak ve farklı tanıma sonuçlarını birarada kullanarak daha ileriye götürülebilecek olması açılarından önemlidir.
Citation Formats
A. A. Alatan et al. , “Uydu Görüntülerinin Otomatik Analizi ile Afet Hasar Tespiti ve Kanunsuz Sınır Geçişlerinin Önlenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61982.