Uydulardan Elde Edilen Yağış Tahminlerinin Türkiye Üzerinde Bölgesel Olarak Değerlendirilmesi

2010-12-31
Bu çalışmanın amacı uydu gözlemlerine dayalı yağış tahminleri ile yer istasyonlarında gözlenen yağış miktarlarının Turkiye'nin çeşitli bölgelerinde karşılaştırılmasıdır. Çalışmada TMPA algoritması kullanılacaktır. Çalışma alanı ülkemizde son zamanlarda taşkın felaketlerinin en çok yaşandığı bölgelerdeki birer havzayı kapsayacaktır. Yer istasyonlarında gözlenen yağış miktarları ve TMPA yağış tahminlerinin karşılaştırması sonucunda, TMPA'nın Türkiye üzerinde bölgesel değerlendirmesi yapılacak ve bu değerlendirme ileride bu bölgelerde yapılacak olan hidrolojik ve hidrojeolojik çalışmalarda uydu gözlemlerine dayalı yağış tahminlerinin kullanılabilirliğini ortaya koyacaktır. TMPA yağış tahminleri ve yer gözlem istasyonlarından elde edilen yağış verileri değişik alan ve zaman ölceklerinde karşılaştırılacaktır. Alansal karşılaştırma iki şekilde yapılacaktır: 1) her bir TMPA yağış tahmin hücresi ile bu hücre içindeki yer gözlem istasyonu verilerinin karşılaştırması, 2) çalışma alanındaki her havza için yer gözlem ağı ve TMPA'dan elde edilen alansal yağış tahminlerinin karşılaştırması. Zamansal karşılaştırma 1, 5, 10, 20, 30 günlük ve yıllık ölçeklerde yapılacaktır. Karşılaştırmada toplam yağışın yanı sıra değişik grafiksel (örneğin saçılım grafikleri) ve istatistiksel (örneğin ortalama hata, ortalama mutlak hata, korelasyon katsayısı, yağış tespit olasılığı vb.) yöntemleri de kapsayacaktır.
Citation Formats
K. K. Yılmaz, “Uydulardan Elde Edilen Yağış Tahminlerinin Türkiye Üzerinde Bölgesel Olarak Değerlendirilmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61782.