Endüstriyel Tasarımcılar İçin Etik Kılavuz

2019-12-01
Korkut, Fatma
Hasdoğan, Gülay Fatma
Dönmez, Yasemin
Kesdi, Nimet Başar
Koyun, Bilge
Şahin, Batuhan
Al-samarei, Ali
Çopur Erman, Merve
Dilek, İrem
Kaya, Ayşegül
Kulaksız, Mert
Tosun, Mert
Özgürlük, Mehmet Erdi

Suggestions

Endüstriyel Tasarımcılar İçin Etik Kılavuz
Korkut, Fatma; Hasdoğan, Gülay Fatma (2019-12-01)
Endüstriyel Tasarımcılar için Etik Klavuz
Koyun, Havva Bilge; Hasdoğan, Gülay Fatma; Korkut, Fatma; Dilek, İrem; Tosun, Mert; Dönmez, Yasemin; Çakır, Ezgi; Kulaksız, Mert; Kaya, Ayşegül; Al-Samarei, Ali; Özgürlük, Mehmet Erdi (2019-11-01)
Endüstriyel Tasarımda Doktora Derecesinin Anlamı: Araştırmacı mı Eğitimci mi?
Korkut, Fatma (2004-12-01)
Endüstriyel Tasarım Disiplininin Değişen Koordinatları
Hasdoğan, Gülay Fatma (2014-02-01)
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Kapsayıcı Tasarım İçin Bir Yöntem Önerisi
Aydın, Merve; Maralcan Gülmen, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Bildiriye konu olan çalışmanın amacı, kapsayıcı tasarım yaklaşımını ürün tasarımı sürecine entegre ederek lisans seviyesinde bir tasarım stüdyosunda uygulamak üzere bir yöntem öner mek ve bu yöntemin etkinliğini incelemektir. Bu çalışmada, Steinfeld ve diğerleri (1979) tara fından konut yaşam standartlarıyla ilgili erişilebilirlik konularının incelenmesi için geliştirilen ve bir insanda görülebilecek sağlık durumlarını A harfinden N harfine kadar 15 başlık altında sınıflandıran bir ideogramı da içeren En...
Citation Formats
F. Korkut et al., Endüstriyel Tasarımcılar İçin Etik Kılavuz. 2019.