Innovation Center Proposal in the Context of Sme’s and Problems in Turkish Industry

2018-12-26
Günümüzde ülke sanayisinin yüzde 99.8’ini oluşturan KOBİ’ler küresel rekabet edilebilirlikleri, ülke ekonomisine katma değer sağlamaları ile ülke sanayisinin gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Dünya ekonomisinde ürün odaklı, verimlilik artışı sağlayan üretim stratejileri uygulanmaktadır. Bilim, teknoloji ve tabanlı çalışmalarda etkin ve aktif olamayan işletmelerin nitelikli ürüne ulaşmamaları bölgesel ve ülke kalkınmasında hedeflenen gelişmenin yakalanaması sonucunu doğurmaktadır. Türkiye’de 500.000’nin üstünde küçük ve orta büyüklükte işletme olmasına rağmen Ar-Ge ve inovasyon projesi desteği alan KOBİ işletme sayısı KOSGEB verileri ile 2010 yılında sadece 336 adet firma Ar-Ge desteği alabilirken iken, 2016‘da bu sayı 609’a ulaşmıştır. KOBİ’lerin yapısal ve finansal problemlerinin geçen zaman içinde çok yavaş bir düzeyde düzelme gösterdiği, 2023 hedefleri gibi beklentilerine bu performans düzeyi ile ulaşılamayacağı açıktır. 2018 yılına gelindiğinde Türkiye’deki Ar-Ge merkezi sayısı 1000’i ve GSMH üzerinden Ar-Ge‘nin payı %1’i geçerken, KOBİ’lerin Ar-Ge zafiyeti ve nitelikli bitmiş ürüne katkısı hala çok düşüktür.Türkiye sanayisi alt yapısı KOBİ’lerin bu yöndeki eksikliklerini, ekonomik gerekçeleri ve potansiyel çözüm önerisi bu çalışmanın ana konusudur. Katma değeri yüksek, nitelikli ihraç ürünlere ulaşmayı kolaylaştırmak, daha kolay ulaşmak, bu yolda gereksiz harcamalardan kaçınarak, yeni bir anlayış ile alternative çözümlere ihtiyaç duyduğumuz ortadadır. Sürdürülebilir İnovasyon Merkezi Projesi bu çalışmada çözüm bağlamında irdelenecek, KOBİ yapısı ile uyumu incelenecektir.Anahtar kelimeler: KOBİ, KOBİ Sorunları, Ar-Ge, İnovasyon, İnovasyon Merkezi
Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, 22 - 24 Ekim 2018

Suggestions

Mimari Mirasın Korunmasında Uygulama Elemanlarının Yetiştirilmesine Yönelik Yaygın Eğitim Uygulamaları
Kuban, Nurdan; Kahya, Yegan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-6-1)
Kültür varlığı yapılara ilişkin koruma ve restorasyon uygulamaları, gerçekleştirilen iş kalemlerinin çeşitliliği, uygulama esnasında oluşabilecek beklenmedik sorunlar, yanlış müdahalelerin sebep olabileceği geri dönüşsüz hasarlar gibi nedenlerle özel uzmanlık ve deneyim gerektiren bir uğraştır. Oysa, Türkiye’de koruma ve restorasyon uygulamalarında da -inşaat sektöründe olduğu gibi- genellikle kalifiye olmayan, deneyimsiz işçiler çalıştırılmaktadır. Nitelikli, kalifiye ustaların bulunmadığı bir ortamda iste...
Equipotential projection based magnetic resonance electrical impedance tomography (mr-eit) for high resolution conductivity imaging
Özdemir, Mahir Sinan; Eyüboğlu, Behçet Murat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
In this study, a direct reconstruction algorithm for Magnetic Resonance Electrical Impedance Tomography (MR-EIT) is proposed and experimentally implemented for high resolution true conductivity imaging. In MR-EIT, elec trical impedance tomography (EIT) and magnetic resonance imaging (MRI) are combined together. Current density measurements are obtained making use of Magnetic Resonance Current Density Imaging (MR-CDI) techniques and peripheral potential measurements are determined using conventional EIT tech...
Modelling of an articulated flying body and control system design
Güzelcan, Burçin Tutku; Yazıcıoğlu, Yiğit; Özgören, Mustafa Kemal; Department of Mechanical Engineering (2022-12-5)
This study presents the conceptual design of an articulated coaxial rotor Unmanned Air Vehicle (UAV) with three-dimensional dynamical models and a control strategy. Conventional rotary-wing aircrafts operate maneuvers via swashplates which is a complex mechanism adding bulky elements to the aircrafts. While designing light weight UAVs, there appears a need for less complex and compact mechanisms for maneuverability rather than swashplates. There are different methods and mechanisms to acquire maneuvering wi...
BIM-based formwork and cladding quantity take-off using visual programing
Çepni, Yaşar; Akçamete Güngör, Aslı; Department of Civil Engineering (2021-9-09)
Material quantity take-off (QTO) is an indispensable work item in construction projects since it is essentially utilized for scheduling and cost calculation. Traditionally, quantities are calculated based on 2D drawings, which require significant time. It is also an error-prone process because of human inclusion. Moreover, during the project execution, the take-off process gets tedious due to design revisions, missing information, accumulated errors, and inevitable mistakes while performing QTO. Hence, the ...
Cryptographic modules validation process according to the FIPS 140 and ISO/IEC 15408
Yener, Cansu; Doğanaksoy, Ali; Yayla, Oğuz; Department of Cryptography (2020-9)
With the advancement of technology, questions have arisen regarding the reliability of information technology products. Some standards have emerged to ensure the reliability of these products and to validate this reliability internationally. One of the standards issued to meet this need is ISO/IEC 15408 Common Criteria Standard. Thanks to this standard, the relevant institutions authorized to evaluate information technology products are evaluated and the reliability of this product is provided by the certif...
Citation Formats
H. Gürsu, “Innovation Center Proposal in the Context of Sme’s and Problems in Turkish Industry,” Antalya, Türkiye, 2018, p. 586, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80831.