Arıtma Çamurlarının Kurutulmasında Sera Tipi Kurutucular ve Güneş Panellerinin Birlikte Kullanımının Maliyetler Bazında İncelenmesi

2016-01-01
Çamurun kurutulması hem çamurun hacmini azaltarak depolama amaçlı hacim ihtiyacında hem de sızıntı suyu miktarında azalma sağlamaktadır. Çamurun ek yakıt ve tarımsal amaçlı kullanımı gibi yararlı kullanım yöntemleri ile değerlendirilmesi için çoğu kez kurutma gereklidir. Çamur kurutma yöntemleri genel olarak termal kurutma ve güneşle kurutma şeklinde değerlendirilmektedir. Termal kurutma, atıksu arıtma tesisi çamurunun kurutulup %90 katı madde oranına erişmesi için kullanılan geleneksel bir metottur. Ancak, termal kurutma hem yüksek yatırım hem de yüksek enerji maliyetlerine sahiptir. Bu nedenle yüksek katı madde oranlarına ulaşabilecek farklı yöntemlere ihtiyaç vardır. %70 katı madde oranına erişebilen sera tipi güneşle kurutma yöntemi, güneş panelleriyle desteklendiğinde çamurun %90 katı madde oranına sahip olacak şekilde kurutulması için ekonomik bir yöntem olabilir. Bu çalışmada, sera tipi kurutucuların güneş panelleriyle desteklendiğinde, termal kurutuculara alternatif olup olamayacakları maliyet ve gerekli alan bazında değerlendirilmiştir. Türkiye‟nin farklı iklim özelliklerine sahip bölgelerinden, farklı çamur üretim miktarlarına sahip 7 atıksu arıtma tesisi değerlendirilmiştir. Bu tesisler için hem sera tipi kurutucuların, hem de güneş paneli sisteminin yatırım ve işletim maliyetleri hesaplanmıştır. Sera tipi kurutucuların maliyetleri hesaplanırken, tesisin çamur miktarı ve bulunduğu yerdeki buharlaşma oranı göz önünde bulundurulmuştur. Bu kurutuculariçin gerekli alan güneşlenme veçamurun ilk kuruluk oranlarına bağlı 107olarak hesaplanmıştır. Sera tipi kurutucularda %70 kuruluğa erişileceği kabul edilmiştir. Gerekli güneş panelli alanı ise%70‟ten %90 kuruluğa erişmek için gerekli olacak enerji değerleri hesaplanarak bulunmuştur. Kullanılan güneş panellerinin on-grid olacağı varsayılmıştır. Sonuçlar susuzlaştırma ile elde edilen katı madde konsantrasyonunun kurutma maliyetlerini önemli ölçüdeetkilediğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, sera tipi kurutucunun ve güneş panellerinin yerleştirmesi için atıksu arıtma tesislerinin gerekli alana sahip olması gerektiği ortaya konmuştur. Büyük atıksu arıtma tesisleri için kullanılan güneş paneliyle desteklenen sera tipi çamur kurutma ünitelerinin ilk maliyetlerinin yüksek olmakla birlikte, düşük enerji giderleri sebebi ile uzun vadede ekonomik olabileceğiniortaya konmuştur.
Çevre Bilim ve Teknolojisi

Suggestions

Evaluation of solar sludge drying alternatives by costs and area requirements
Kurt, Mayis; Aksoy, Ayşegül; Sanin, Faika Dilek (2015-10-01)
Thermal drying is a common method to reach above 90% dry solids content (DS) in sludge. However, thermal drying requires high amount of energy and can be expensive. A greenhouse solar dryer (GSD) can be a cost-effective substitute if the drying performance, which is typically 70% DS, can be increased by additional heat. In this study feasibility of GSD supported with solar panels is evaluated as an alternative to thermal dryers to reach 90% DS. Evaluations are based on capital and O&M costs as well as area ...
STUDY OF CERTAIN PARAMETERS IN LABORATORY-SCALE SMELTING OF SIVRIHISAR LATERITE ORES OF TURKEY
KESKİNKILIÇ, ENDER; Pournaderi, Saeid; Geveci, Ahmet; Topkaya, Yavuz Ali (2012-03-15)
Conventional ferronickel smelting has five main steps: Drying, calcination, prereduction, smelting and refining. In the scope of the current work, smelting experiments were conducted using Sivrihisar laterite ores (1.26% Ni) of Turkey. The ore samples previously subjected to drying, calcination and prereduction stages were smelted in alumina crucibles in a laboratoryscale horizontal tube furnace under argon atmosphere. Smelting experiments were performed at 1500, 1550 and 1600 degrees C. The amount of exces...
Comparison of Energy Efficiencies for Advanced Anaerobic Digestion, Incineration, and Gasification Processes in Municipal Sludge Management
GÖRGEÇ, Aras; İNSEL, HAYRETTİN GÜÇLÜ; YAGCI, Nevin; DOĞRU, MURAT; ERDİNÇLER, AYŞEN; Sanin, Faika Dilek; FİLİBELİ, AYŞE; KESKİNLER, BÜLENT; ÇOKGÖR, EMİNE (2016-01-01)
Municipal sludge has energy content in the range of (9,000-23,000 kJ/kg) depending upon the organic content. This entrapped energy can be transformed into heat and electrical energies by different technologies combining biological and thermal processes. Recently, the combination of advanced digestion and incineration or gasification was found to be advantageous for energy recovery. The energy balance was based upon a full-scale wastewater treatment plant (WWTP) using conventional and advanced treatment conf...
Laboratory production of calcium sulfoaluminate cements with high industrial waste content
Canbek, Ogulcan; Shakouri, Sahra; Erdoğan, Sinan Turhan (Elsevier BV, 2020-02-01)
A drawback of conventional calcium sulfoaluminate (CSA) cement production is the use of the costly raw material bauxite as a source of alumina to form the main clinker phase ye'elimite. Replacement of bauxite with industrial wastes can benefit CSA cements economically and environmentally. This study demonstrates the use of high amounts of red mud, a sulfate-rich/high-lime fly ash, and desulfogypsum as raw materials in producing CSA clinkers and cements with better mechanical performances than an all-natural...
Calcination characteristics of laterite ores from the central region of Anatolia
KESKİNKILIÇ, ENDER; Pournaderi, S.; Geveci, Ahmet; Topkaya, Yavuz Ali (2012-10-01)
Drying, calcination, prereduction, and smelting are the main steps in conventional crude ferronickel production. Industrially, these steps are conducted using the rotary kiln-electric arc furnace (RKEF) process. In this paper, calcination characteristics of Sivrihisar laterite ores from the Central Anatolia region are investigated. The extent of elimination of chemically bound water and other volatiles was studied by experiments conducted at various temperatures in the 250-800 degrees C range. Phase changes...
Citation Formats
M. Kurt, A. Aksoy, and F. D. Sanin, “Arıtma Çamurlarının Kurutulmasında Sera Tipi Kurutucular ve Güneş Panellerinin Birlikte Kullanımının Maliyetler Bazında İncelenmesi,” Çevre Bilim ve Teknolojisi, pp. 0–0, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80973.