The Tractatus, Logical Space, and Zombies

2017-01-01
Tümkaya, Serdal
Bu çalışmada, muhtemelen Tractatus’u çağdaş analitik zihin felsefesiyle ilişkilendirebilecek ve birbirleriyle yakından ilişkili üç meseleyi tartışacağım. İlki Dünya, Gerçeklik ve Olgu Durumları Bağlamları arasındaki ilişkidir. Diğeri, Mantıksal Uzam kavramıdır. Sonuncusuysa, mantıksal olasılığın Tractatus türü kavramlaştırmasının tutarlı olup olmadığıdır. Bu üç sorunun tek bir makalede ele alınmasını gerektirecek kadar iç içe geçip geçmediği sorulabilir. Burada ben Mantıksal Uzam metaforunun mantıksal olasılıklar kavramına sıkıca bağlı olmasından ötürü cevabın olumlu olduğunu savunuyorum. Dolayısıyla, ikincisindeki tutarsızlık ve anlaşılmazlıklar, ilkini çok problemli hale getirecektir. Bu son dediğim doğruysa bu durum, çağdaş analitik zihin felsefesindeki tahayyül edilebilirlik temelli tezler için etkileri büyük olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Tractatus’taki mantıksal uzam kavramı modal metafiziğin erken dönemli bir çeşidi olarak kendi başına da oldukça ilginçtir. Fakat daha önemli olan, onun analitik zihin felsefesinde sıklıkla kullanılan yakın dönemli metafizik argümanlar için barındırdığı sonuçlardır
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Suggestions

Edmund Burke’de Yüce ve Jouissance, Lacancı bir okuma
Birlik, Nurten (Akdeniz University; 2018-05-18)
Burke’çü anlamda yüce, şiir kişisinin, doğada gördüğü tekil nesnelere odaklanıp bu nesnelerin arkasında yatan bütüncül metafizik yapının izlerini görebilme ya da doğada görülen nesneler aracılığıyla aşkınlığı deneyimleme çabası olarak tanımlanabilir. Bu deneyim aynı zamanda modernitede, ampirizm ve pozitivizm ile birlikte ortaya çıkan insan ve doğa kategorilerini epistemolojik bağlamda sorunsallaştırır çünkü ikisi arasında oluşmuş kopukluğu gidermeye hizmet eder. Bu bildiri odak noktası ...
The Ontology of Contemporary Construction
Atakara, Cemil; Hürol, Yonca (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007)
The main aim of this study is to discuss the ontology of contemporary construction by considering the recent developments in structures. For this purpose, contemporary transparent surfaces of suspended glass systems are considered. These systems are compared with the framed structures of the modern, and Gothic structures in order to discuss the ontological differences between them. The three systems are compared according to the number of structural systems in the building, the type of structural mat...
The dimensions of perfectionism and their relations to helpless explanatory style
Sun Selışık, Zeynep Eda; Aydın, Gül; Department of Educational Sciences (2003)
This study aimed at examining the association between perfectionism and helpless explanatory style as a function of gender in a Turkish university sample. The sample consisted of 331 undergraduate students from 35 departments of Middle East Technical University. Turkish version of Multidimensional Perfectionism Scale (MPS, Oral, 1999) and Depressive Attribution Style Questionnaire (DASQ, Aydin, 1988a) were used to collect data. Factor analysis was employed to the MPS scores to investigate the dimensions of ...
The Reconcilability of Non-Euclidean Geometries with Kant's Philosophy of Mathematics
Çöteli, Can; Bağçe, Samet; Department of Philosophy (2021-9-27)
This thesis examines Kant’s philosophy of geometry, and the possibility of reconciling non-Euclidean geometries with Kant’s philosophy of geometry. Kant believed that the propositions of Euclidean geometry are necessary and universal. In addition to that, he embraced the view that the character of space is Euclidean and he did not give any credence to the possibility of determining the character of space by using another geometrical structure. He also propounded the view that experience plays no positive ro...
The thought of process in hegel and whitehead: Life and vitality
Karaosmanoğlu, Toprak Seda; Baç, Mutlu Murat; Department of Philosophy (2020-10-22)
The purpose of this thesis is to clarify the thought of process in Hegel and Whitehead in the context of life and vitality. The concept of life has a special place for both Hegel and Whitehead. While for Whitehead, the situation of life in nature is the capital problem of philosophy and science, the concept of life serves as an analogy for Hegel’s own philosophical system, since it offers a model for thinking about development in general. The center of this study is the difficulty in unifying spirit and nat...
Citation Formats
S. Tümkaya, “The Tractatus, Logical Space, and Zombies,” FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), pp. 291–306, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80975.