Elektronik Kontol Ünitesi Teknik Degerlendirmesi

2019-05-01

Suggestions

Elektronik kitap teknolojisinin kabulünü etkileyen faktörlerin araştırılması
Bulur, Hatice Gonca (null; 2017-03-10)
Emitter identification techniques in electronic warfare
Aslan, Mehmet Kadir; Ünver, Baki Zafer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2006)
In this study, emitter identification techniques have been investigated and a schema has been proposed to solve the emitter identification problem in Electronic Warfare systems. Clustering technique, histogram based deinterleaving techniques and a continuous wavelet transform based deinterleaving technique have been reviewed. A receiver simulator software has been developed to test the performance of these techniques and to compare them against each other. To compensate the disadvantages of these techniques...
An Extensible security infrastructure for the secondary use of electronic health records in clinical research
Eryılmaz, Elif; Toroslu, İsmail Hakkı; Doğaç, Asuman; Department of Computer Engineering (2013)
In order to facilitate clinical research studies re-using Electronic Health Records (EHR) has a great potential. Besides interoperability, safeguarding the security and privacy of the medical data in the context of secondary use for clinical research is one of the most important challenges in this respect. In order to ensure that the clinical information is shared among EHR systems and clinical research systems in an ethical and safe way, there needs to be standards-based and adaptable security and privacy ...
Elektronik Öğrenme Tasarım İlkelerinin EEG Verileri ile Doğrulanması: Deneysel Çalışma
Yıldırım, İbrahim Soner; Özkurt, Tolga Esat(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı çoklu ortam, bitişiklik, kanal, fazlalık, tutarlılık ve kişileştirme ilkeleri kullanılarak üniveriste lisans düzeyindeki Fizik dersine yönelik tasarlanan elektronik öğrenme materyallerinin etkilliğinin EEG verileri vasıtasıyla dikkat, ilgilenme, ilgi, heyecan duyma, alaka, rahatlama ve gerilim düzeyleri üzerinden doğrulamaktır. Deneysel araştırma deseninin kullanılacağı çalışmada, her bir tasarım ilkesi için deney ve kontrol gruplarında bulunan toplam 30 öğrenciden EEG cihazı ile verile...
Vibration analysis of pcbs and electronic components
Aytekin, Banu; Özgüven, Hasan Nevzat; Department of Mechanical Engineering (2008)
In this thesis, vibration analyses of electronic assemblies that consist of an electronic box, printed circuit board and electronic components are presented. A detailed vibration analysis of a real electronic assembly is performed by finite element methods and vibration tests. Effects of component addition and component modeling are investigated by finite element analysis in detail. Results are compared in order to identify the most efficient, reliable and suitable method depending on the type of problem. E...
Citation Formats
Ö. Bayer and U. Yaman, “Elektronik Kontol Ünitesi Teknik Degerlendirmesi,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81016.