Elektronik Öğrenme Tasarım İlkelerinin EEG Verileri ile Doğrulanması: Deneysel Çalışma

2016-12-31
Bu çalışmanın amacı çoklu ortam, bitişiklik, kanal, fazlalık, tutarlılık ve kişileştirme ilkeleri kullanılarak üniveriste lisans düzeyindeki Fizik dersine yönelik tasarlanan elektronik öğrenme materyallerinin etkilliğinin EEG verileri vasıtasıyla dikkat, ilgilenme, ilgi, heyecan duyma, alaka, rahatlama ve gerilim düzeyleri üzerinden doğrulamaktır. Deneysel araştırma deseninin kullanılacağı çalışmada, her bir tasarım ilkesi için deney ve kontrol gruplarında bulunan toplam 30 öğrenciden EEG cihazı ile veriler toplanılacaktır. Elde edilen veriler ile daha önce başarı testleri ile etkililiği ortaya konulan kuramların doğrulanması sağlanarak, başarıya neden olan aracı değişkenler sinirbilim yardımyla ortaya konulacaktır.
Citation Formats
İ. S. Yıldırım, E. Yılmaz, T. E. Özkurt, and O. Arslan, “Elektronik Öğrenme Tasarım İlkelerinin EEG Verileri ile Doğrulanması: Deneysel Çalışma,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59740.