Hide/Show Apps

Türkiye’de Twitter’da Trol Kültürü

2015-01-01
BİNARK, FERRUH MUTLU
KARATAŞ, ŞULE
ÇOMU, TUĞRUL
KOCA, ERAY