Hide/Show Apps

Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejilerin Geride Bıraktıkları Ailelerine Etkileri

Amaç: Önerilen çalışma, 1990'lardan itibaren Türkiye'den Avrupa ülkelerine göç eden kayıtdışı göçmenlerin, bu ülkelerde çalışma hakkı kazanmak için uyguladıkları stratejiler ve bu stratejilerin Türkiye'de geride bıraktıkları eşleri ve çocuklarına etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Gerekçe: Türkiye'de yaşanan uluslararası göç dalgasında geride kalanlar tarafından uygulanan farklı stratejiler, Konya'da kalan aile bireylerinin ilişkilerini, evlilik dinamiklerini ve özellikle kadınlık ve erkeklik rollerini etkilemektedir. Bu araştırmanın gerekçesi, Türkiye'den Avrupa'ya 1980'lerin sonu ve onu takip eden yıllarda artan yasal yerleşme/yaşama hakkı kazanma amaçlı göçün Türkiye ayağındaki etkilerinin ve aileler ve kadınlar üzerindeki etkisinin hiç çalışılmamış olmasıdır. Konya'nın 4 farklı kasabasında bu tür göç saptanmış, bu kasabalarda ailelerini geride bırakarak göç eden ve göç ettikleri ülkelerin vatandaşlarıyla evlilikler yapan erkeklerin ailelerinin yaşamları incelenecektir. Bu araştırmanın konusu gereği, yapılacak görüşmeler, kartopu tekniği ile belirlenmiş görüşmeciler ile yapılacaktır. Araştırma Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden Yapalı, Kuşca, Gölyazı köyleri ile Kulu ilçesinden Tavşancalı kasabalarında yasayan eşi Avrupa ülkelerine göç etmiş ve orada anlaşmalı evlilikle çalışma hakkı elde etmeye çalışan kadınlarla yürütülecektir. Söz konusu köy ve ilçelerde yaşayan 30 kadınla derinlemesine görüşme gerçekleştirilecektir. Ayrıca görüşmelerin ışığında odak grup toplantıları da gerçekleştirilecektir. Ayrica bölgede bulunan belediye, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü ve konu ile ilgili STK temsilcileri ile görüşmeler de yapılacaktır.