Osmanlı Şehrinde İrva ve İska: Edirne Şehrinde Su ve Suyolları Üzerine Bazı Bilgiler (17. Yüzyıl Sonu ve 18. Yüzyıl Başları)

2014-09-17

Suggestions

Osmanlı İdaresinde Özerk Belgrad. 1830-1867
Aytekin, Erden Attila(2014-12-31)
Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki kentleri arasında en önemlilerinden biri Belgrad’dır. Belgrad Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir liman kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda askeri-stratejik açıdan kritik bir kaleydi. Kent aslında bugün de önemli bir siyasi, ekonomik ve coğrafi merkezdir. Bunlara rağmen Osmanlı Belgradı üzerine yapılan çalışmalar hem sayı hem kapsam açısından son derece yetersizdir. Burada önerilen proje, özerklik dönemindeki, yani 1830’dan 1867’e kadar, Belgrad kentinin toplumsa...
Osmanlı Topraklarında Küçük Buzul Çağı nın Etkilerine Dair Bazı Notlar
Orbay, Kayhan (2007-01-01)
Osmanlı Toplumunda Aile İlişkileri, Yasal Yükümlülük ve Yaşlı Yoksulluğu: 18. Yüzyıl Üsküdar Kadı Mahkemesi Örneği
Dal, Eyüp Ensar; Yakar, Gülşen (2022-09-09)
Bu çalışma, 18. yüzyıl Osmanlı toplumunda yaşlılar ve yaşlıların sosyo-hukuki konumları, ailelerin ve akrabaların yaşlı üyelere karşı yasal yüküm- lülükleri ve yaşlı yoksulluğuna ilişkin soruları ortaya koymaya yönelik bir ön girişimdir. 18. yüzyıl Osmanlı Üsküdar kadı mahkemesine ait Şer’iye sicilleri ve Osmanlı hukuk metinleri bu çalışmanın ana kaynaklarını oluşturmaktadır. Siciller, ailenin yaşlı ve yetişkin fertlerinin kadı huzurunda karşı karşıya gelme sebeplerini ve şekil...
Osmanlı devleti ve Avrupa devletlerinde tağşişler ve nedenleri (1326-1844)
Karaman, Kıvanç; Pamuk, Şevket (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
Bu çalışma, Osmanlı tarihindeki tağşişlerin, yani parasal hesap biriminin gümüş içeriğindeki düşüşlerin, sebeplerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmamızın önemli bir katkısı, Avrupa devletleri için yeni oluşturduğumuz geniş kapsamlı bir tağşiş veri setini kullanarak Osmanlı tağşişlerini karşılaştırmalı perspektife yerleştirmesidir. Elimizdeki veriler, hem Osmanlı hem de diğer Avrupa devletlerinin tağşişlere gelir elde etmek için başvurduğu savını destekler. Avrupa devletlerinin çoğu, artan vergi geli...
The social construction of childhood in the Ottoman society: a socio-legal analysis of childcare in early eighteenth-century Üsküdar
Dal, Eyüp Ensar; Tülüveli, Güçlü; Department of History (2021-3-18)
This thesis examines the concept of childhood in terms of childcare in Ottoman Üsküdar in the early eighteenth century. By using Üsküdar Sharia court records, it is aimed to conduct a socio-legal analysis of childcare as custody, maintenance and guardianship of children. Since the socio-legal approach of this thesis presents the results of the social and legal structures of childhood in early modern Ottoman society in family relations, this thesis presents an analysis on the construction of the concept of c...
Citation Formats
G. Karagedikli, “Osmanlı Şehrinde İrva ve İska: Edirne Şehrinde Su ve Suyolları Üzerine Bazı Bilgiler (17. Yüzyıl Sonu ve 18. Yüzyıl Başları),” Ankara, Türkiye, 2014, p. 1377, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81147.