Osmanlı Şehrinde İrva ve İska: Edirne Şehrinde Su ve Suyolları Üzerine Bazı Bilgiler (17. Yüzyıl Sonu ve 18. Yüzyıl Başları)

2014-09-17
Karagedikli, Gürer
Citation Formats
G. Karagedikli, “Osmanlı Şehrinde İrva ve İska: Edirne Şehrinde Su ve Suyolları Üzerine Bazı Bilgiler (17. Yüzyıl Sonu ve 18. Yüzyıl Başları),” Ankara, Türkiye, 2014, p. 1377, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81147.