Hide/Show Apps

Osmanlı devleti ve Avrupa devletlerinde tağşişler ve nedenleri (1326-1844)

2016-4
Karaman, Kıvanç
Pamuk, Şevket
Bu çalışma, Osmanlı tarihindeki tağşişlerin, yani parasal hesap biriminin gümüş içeriğindeki düşüşlerin, sebeplerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmamızın önemli bir katkısı, Avrupa devletleri için yeni oluşturduğumuz geniş kapsamlı bir tağşiş veri setini kullanarak Osmanlı tağşişlerini karşılaştırmalı perspektife yerleştirmesidir. Elimizdeki veriler, hem Osmanlı hem de diğer Avrupa devletlerinin tağşişlere gelir elde etmek için başvurduğu savını destekler. Avrupa devletlerinin çoğu, artan vergi gelirleri ve toplumsal muhalefet sonucu 17. ve 18. yüzyılda tağşişlere son verirken, Osmanlı, düşük vergi gelirleri ve sınırlı toplumsal muhalefet dolayısıyla 19. yüzyıl ortasına kadar tağşişlere devam etmiştir.