Çalıştay 5. Tasarım Çizimi ve Maket Üretimi

2016
Kapkın, Engin
Burgazlı, Levent
Bu çalıştay endüstriyel tasarım sürecinde kullanılan ürün tasarımı çizimi konusunu ele almaktadır. Tasarım çizimi birçok yönü ile pek çok araştırmaya konu olmuştur. Bu konu kapsamında tartışmaların bir kısmı serbest el çizimi ile bilgisayar destekli çizim arasındaki farklılıklara yoğunlaşmıştır. Konu ile ilgili özellikle dikkatimizi çeken bir problem öğrencilerin tasarım sürecinde ürettikleri çizimler ile üç boyutlu modelleri ve maketleri arasında ürün formunda gözlemlenen farklılık ve tutarsızlıklar olmuştur. Çalıştay bu problemin minimuma indirilmesi konusunda pedagojik bir yaklaşımı katılımcılara deneyimletmeyi amaçlamıştır. Çalıştay, ürün formunun geliştirilmesinde serbest el çizimi, bilgisayar destekli tasarım araçları ve basit hızlı maket yapım tekniklerinin bütünleşik kullanımını önermiştir. Katılımcıların her birinden çalıştay sonunda bir ürünün el çizimini, bilgisayar çizimini ve maketini ortaya çıkarmaları beklenmiştir. Ayrıca, katılımcıların uygulanan bu metodun faydalı ve sakıncalı yönlerini, nerede ve hangi zamanda kullanılabileceğini tartışmaları beklenmiştir.

Suggestions

Çalıştay 4. Disiplinler Arası Tasarım Deneyimi: Türkiye’deki Mültecilerin Geçici ve Kalıcı Yaşamları için Tasarım Fikri Geliştirme Çalıştayı
Yılmaz, Aslıhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay, endüstri ürünleri tasarımı lisans öğrencilerinin, tasarım disiplininin doğal dinamiği olan tasarım metodolojisini lisans eğitiminin odaklandığı ‘nesne’ tasarlamanın dışında kullanmaya yönelik bir deneyim atölyesidir. Bu deneyim atölyesi, değişen dünya düzeninde gelişen tasarım uygulamalarının farklılıkları ve benzerlikleri dönüştürerek tanımladığı yeni tasarım alanlarından ‘sosyal tasarım, toplumsal yenilik için tasarım’, ve yenilikçi fikirlerin etkinliğini artıran ‘servis tasarımı, kullanıcı d...
Çalıştay 2. Simülasyon ve Karakter (Personas): Görme Engeli Olan Çocukların Oyuncak Tasarımında Evrensel Tasarım Yaklaşımı ve Empati Yönteminin Rolü
Afacan, Yasemin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Çalıştayın ana konusu evrensel tasarım yaklaşımında empati yönteminin rolünün araştırılmasıdır. Evrensel tasarım yaklaşımı ürün, yapılı çevre ve kentsel çevrenin yaş, boyut ve engel gözetmeksizin herkes için tasarlanmasını ve eşit olarak kullanılmasını amaçlamaktadır. Empati araçları, tasarımcıların kullanıcı anlayışı ile empati geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Her ne kadar bilimsel kaynaklarda ve standartlarda belirtilen farklı kullanıcı ihtiyaçları, kullanıcı kaynaklı sayısal ve ergono...
Çalıştay 6. Açık Tasarım: Mutfak Pratikleri
Bakırlıoğlu, Yekta; Oğur, Dilruba; Turhan, Senem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay açık bir paylaşım ortamını taklit ederek, açık ve sürdürülebilir tasarım çözümlerinin bu geniş ve şeffaf beraber yaratım sürecinde nasıl geliştiğini veya değiştiğini keşfetmeyi amaçlamıştır. Çalıştay sürdürülebilir tasarım kapsamında ürün ve parça ömrünün uzatılması konusuna odaklanmıştır. Bu konuyla ilişkili olarak kişiselleştirme için tasarım, duygusal dayanıklılık, kullanım sonrası süreçler için tasarım (bakım, tamir, yeniden kullanım, yenileme) ve parça standartlaşması gibi konular da irdele...
Çalıştay 7. Ürün Tasarım Sürecinde Arka Plan
Curaoğlu, Füsun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Endüstriyel tasarım eğitiminde proje dersleri ve proje jürilerinde öğrencilere yöneltilen eleştirilerin yoğunlaştığı öncelikli başlıklardan bir tanesi de ürün-arka plan ilişkisinin sorgulanmaması ve kurgulanmayan bu gerçekliğin yarattığı sorunlar üzerinedir. Bu kapsamda yürütülen araştırmada, öğrencinin problem tespiti ve çözümü için geliştirdiği proje sunumlarında ürünün arka planının bileşenlerine dair, ürün-kullanıcı ilişkisinin yer almakta olduğu, ancak aynı sunumda ürünün diğer bileşenlerle ilişkilerin...
Çalıştay 11. Gelecek Küreleri
Akın, Fazıl (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Senaryo planlaması yöntemi gelecek araştırmaları alanında 1970’lerden itibaren yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemin temel argümanı geleceğin tek bir olgu olarak öngörülememesi ve bu nedenle farklı gelecek senaryolarının geliştirilmesi gerektiğidir. Ürün tasarımını da geleceğe yönelik bir çalışma olarak görmek mümkündür. Bazen bu gelecek altı ay sonrası bazen altı yıl sonrası da olsa, senaryo planlaması yönteminin tasarım pratiğine katkıda bulunabileğini söylemek yanlış olmaz. Bu çalışta...
Citation Formats
E. Kapkın and L. Burgazlı, “Çalıştay 5. Tasarım Çizimi ve Maket Üretimi,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 773, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.