Ankara Kentinin Planlaması ve Atatürk Bulvarı’nın Oluşumu

2009-01-01

Suggestions

Ankara Kentinin Planlaması ve Atatürk Bulvarının Oluşumu
Keskinok, Hüseyin Çağatay (Koleksiyoncular Derneği, 2009-01-01)
Social stratification and consumption profiles of Ankara :A case study in Ankara Residential Areas
Akpınar, Figen; Aktüre, Sevgi; Department of City and Regional Planning (2005)
This dissertation attempts to develop a social stratification model considering its spatial dimension for the households in the city of Ankara. The spatiality of social class has rarely been in the agenda of scholars and has not been explored empirically. For this reason, the study aims to test the hypothesis that social segregation in Turkish cities is empirically measurable and manifests itself in the common patterns of behaviours and similar conditioning of existence in the urban space. The focus of atte...
Ankara Kent Merkezinde Sosyo Ekonomik Tabakaların Mekansal Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Analizi Ve Ankara Kenti Sosyal Coğrafyası.
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2010-12-31)
Önerilen araştırmanın amacı, Ankara Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik Tabakaların mekansal dağılımını Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında analiz ederek Ankara kenti sosyal coğrafyasına yönelik bir sosyal haritalama çalışması gerçekleştirmektir. Bu araştırmanın hedefi, TÜBİTAK-SOBAG 104 K 039 no'lu proje desteği ile 2007-2008 yılında tamamlanmış ve raporu teslim edilmiş olan “Ankara Kent Merkezinden Temsili bir Örneklemde Toplumsal Tabakalaşma, Hareketlilik ve Sosyo-Ekonomik Statü Araştırması” ...
Ankara Şehrinin Ham Suyunda İleri Koagülasyon Çalışması
Atlı, Esra; Yetiş, Ülkü; Dilek, Filiz Bengü (null; 2003-10-22)
Ankara Kent Atlası
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null, 2012-02-01)
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Ankara Kentinin Planlaması ve Atatürk Bulvarı’nın Oluşumu ,” 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81311.