Ankara Şehrinin Ham Suyunda İleri Koagülasyon Çalışması

2003-10-22

Suggestions

Ankara Kalesi Çevresindeki Kaya Düşme Tehlikesinin İncelenmesi
Topal, Tamer; San, Nyein Ei(2015-12-31)
Kaya düşmesi insan hayatını etkileyen önemli doğal afetlerden birisidir. Kaya düşmesi, dik yamaçlardaki erozyonun neden olduğu doğal bir süreç olup, bağımsız bir bloğun ya da blokların serbest düşme, zıplama, yuvarlanma ya da kayma şeklinde aşağı doğru hareket etmesidir. Kaya düşmesine sebep olan başlıca nedenler depremler, yağış, donma-çözülme, fiziksel-kimyasal ayrışma ve süreksizliklerin varlığıdır. Açısal hız, geri sıçrama katsayısı, yüzey pürüzlülügü ve içsel sürtünme açısı kaya düşmesi analizlerinde k...
Ankara Kentinin Planlaması ve Atatürk Bulvarının Oluşumu
Keskinok, Hüseyin Çağatay (Koleksiyoncular Derneği, 2009-01-01)
Ankara dogusunda Yahşıhan bölgesinde üst kretase-alt tersiyer yaşlı arazinin jeolojisi
Norman, Teoman (1972)
Ankara Kentinin Planlaması ve Atatürk Bulvarı’nın Oluşumu
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2009-01-01)
Empirical Analysis of the Spatial Distribution of Organised Food Retailers in Ankara with Regard to Neighbourhoods’ Social, Economic and Physical Characteristics
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2014-01-01)
Kentleşme süreçleri ile perakende coğrafyasının dönüşümü arasındaki ilişki, 1900’lerin başından beri, kent planlama, coğrafya ve toplumbilim alanlarının ilgi odağı olmuştur. Geliştirilen farklı yaklaşımlar bu ilişkinin farklı boyutları üzerinde yoğunlaşmış, iki süreç arasındaki etkileşimin parçalarını nedensellikler üzerinden açıklamayı amaçlamıştır. Bu yazıda, Ankara kenti üzerine yapılan araştırma bulgularından yola çıkılarak geçmiş yaklaşımların parçacıl açıklamalardan öteye gitmediği, etkileşim sürecini...
Citation Formats
E. Atlı, Ü. Yetiş, and F. B. Dilek, “Ankara Şehrinin Ham Suyunda İleri Koagülasyon Çalışması,” 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79308.