Ankara Şehrinin Ham Suyunda İleri Koagülasyon Çalışması

2003-10-22

Suggestions

Ankara Kalesi Çevresindeki Kaya Düşme Tehlikesinin İncelenmesi
Topal, Tamer; San, Nyein Ei(2015-12-31)
Kaya düşmesi insan hayatını etkileyen önemli doğal afetlerden birisidir. Kaya düşmesi, dik yamaçlardaki erozyonun neden olduğu doğal bir süreç olup, bağımsız bir bloğun ya da blokların serbest düşme, zıplama, yuvarlanma ya da kayma şeklinde aşağı doğru hareket etmesidir. Kaya düşmesine sebep olan başlıca nedenler depremler, yağış, donma-çözülme, fiziksel-kimyasal ayrışma ve süreksizliklerin varlığıdır. Açısal hız, geri sıçrama katsayısı, yüzey pürüzlülügü ve içsel sürtünme açısı kaya düşmesi analizlerinde k...
Ankara Kentinin Planlaması ve Atatürk Bulvarının Oluşumu
Keskinok, Hüseyin Çağatay (Koleksiyoncular Derneği, 2009-01-01)
Ankara dogusunda Yahşıhan bölgesinde üst kretase-alt tersiyer yaşlı arazinin jeolojisi
Norman, Teoman (1972)
Ankara Kentinin Planlaması ve Atatürk Bulvarı’nın Oluşumu
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2009-01-01)
Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma, Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması
Kalaycıoğlu, Sibel H.; Kardam, Filiz; Tılıç, Helga Rıttersberger; Çelik, Kezban; Türkyılmaz, Sinan A.(2008)
Bu çalışma; Ankara Kent Merkezinde temsili bir örneklem üzerinde toplumsal tabakalar ve toplumsal hareketliliğin dinamiklerini araştırmıştır. Araştırmanın amacı, farklı toplumsal tabakalara özgü sosyal ve ekonomik özelliklerin belirlenmesi ile toplumsal tabakaları belirlemede kullanılabilecek bir ölçüm aracı geliştirmektir. Araştırma kapsamında 1769 haneye (belirlenen örneklemin %73.7) ulaşılarak bu hanelerde yaşayan 6289 kişinin bilgisi toplanmıştır. Ayrıca hanelerden özel bir teknik ...
Citation Formats
E. Atlı, Ü. Yetiş, and F. B. Dilek, “Ankara Şehrinin Ham Suyunda İleri Koagülasyon Çalışması,” 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79308.