İçten Yanmalı Motorlardaki Gaz Geri Akışıyla Yağ Kaybının İncelenmesi

2013-09-09
Bilge, Egemen
Dursunkaya, Zafer
Citation Formats
E. Bilge and Z. Dursunkaya, “İçten Yanmalı Motorlardaki Gaz Geri Akışıyla Yağ Kaybının İncelenmesi,” presented at the 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 9 - 12 Eylül 2013, Samsun, Türkiye, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81324.