Kemik Doku Mühendisliği İçin 3Boyutlu Yazıcı ile Üretilmiş PCL/PHBV/HAP Hücre Taşıyıcılar

2018-12-16

Suggestions

Kemik Doku Mühendiliğinde 3Boyutlu PCL/GelMA Hibrit İskeleler
Hasırcı, Nesrin; Büyüksungur, Arda; Hasırcı, Vasıf Nejat (null; 2018-12-16)
Simvastatin loaded porous hydroxyapatite based microcarriers for bone tissue engineering /
Güldiken, Merve; Tezcaner, Ayşen; Durucan, Caner; Department of Biotechnology (2014)
Bone tissue engineering provides a new medical therapy as an alternative to conventional bone replacement grafts. Carriers designed for bone tissue engineering applications should be biocompatible, bioactive, and porous and should also meet certain minimal requirements to obtain functional engineered tissues. Polymers, ceramic materials and their composites are widely used for developing such carriers. The objective of this study was to develop and characterize a simvastatin (SIM) loaded porous hydroxyapati...
Development of clinoptilolite/poly ε-caprolactone -polyethylene glycol - poly ε-caprolactone triblock copolymer based scaffolds for bone tissue engineering
Pazarçeviren, Ahmet Engin; Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek; Department of Engineering Sciences (2016)
Bone tissue engineering mainly depends on the feasible substitutes with ability to regenerate damaged bone tissue. One of the applications in which bone tissue engineering mainly focuses on is the production of bone tissue scaffolds. These scaffolds are expected to be biocompatible, highly interconnective and porous to provide a niche for colonizing bone cells. In addition, bone tissue scaffolds should be mechanically strong enough to accommodate compression. Scaffolds should also be biodegradable to encour...
Kemik doku mühendisliğine yönelik elektroeğirilmiş bakteriyel selüloz temelli hücre taşıyıcılar
Keskin, Dilek Esra; Tezcaner, Ayşen; Atila, Deniz; Ataol, Sibel(2014)
Kemik doku mühendisliği için geliştirilecek taşıyıcılarda aranan temel özellikler, kemik doku rejenerasyonu hızlandırabilecek, osteokondüktif ve osteoindüktif özellikleri barındıran, yeterli mekanik desteği sağlayan ve aynı zamanda biyobozunurluk özelliğini de içeren taşıyıcıların geliştirilmesi gelmektedir. Projede Glucanoacetobacter xylinum tarafından üretilmiş ve saflaştırılmış bakteriyel selüloz ve ticari pullulan polisakkaridlerinin birlikte elektroeğirilerek üç boyutlu ve göze...
Development and characterization of silk fibroin and citrus pectin based scaffolds for bone tissue engineering
Ataol, Sibel; Tezcaner, Ayşen; Akdağ, Akın; Department of Biomedical Engineering (2014)
Current strategies of tissue engineering aim to design and develop biologically, physicochemically and mechanically proper scaffolds. Natural polymers are gaining interest in applications since they have already many roles in biochemical pathways and have proper mechanical properties. The objective of this thesis is to develop natural silk fibroin (SF) and citrus pectin (PEC) based three-dimensional porous scaffolds for bone tissue engineering applications. Additionally, we aimed to synthesize nano calcium ...
Citation Formats
N. Hasırcı and V. N. Hasırcı, “Kemik Doku Mühendisliği İçin 3Boyutlu Yazıcı ile Üretilmiş PCL/PHBV/HAP Hücre Taşıyıcılar,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81652.