Lise matematik öğretmenlerinin matematik okuryazarlığı bağlamında matematik öğretim programına ilişkin görüşleri

2017-09-27

Suggestions

Lise matematik öğretmenlerinin modelleme ve modellemenin matematik öğretiminde kullanılmasına yönelik düşünceleri: bir hizmetiçi eğitim programının etkisi
Ören Vural, Duygu; Çetinkaya, Bülent; Erbaş, Ayhan Kürşat; Alacacı, Cengiz; Çakıroğlu, Erdinç (null; 2013-06-01)
Matematik veya matematik dışındaki olay veya olgular arasındaki ilişkilerin matematiksel olarak ifade edilmesi, bu olay ve olgular içerisinden matematiksel örüntülerin ortaya çıkarılması süreci (VerschaX el, Greer, & De Corte, 2002) olarak tanımlanan matematiksel modelleme, öğrencilere kazandırılması hedeQ enen temel beceriler arasında önemli bir yere sahiptir (Common Core State Standards Initiative, 2010; TTKB, 2013). Bununla birlikte, öğretmenlerin belli bir konudaki düşünce ve inançları o alandaki uygula...
Exploring secondary mathematics teachers’ conceptions of mathematical literacy
Genç, Murat; Erbaş, Ayhan Kürşat; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2017)
The purpose of this research study was to investigate secondary mathematics teachers’ conceptions of mathematical literacy. In doing so, the following three crucial interrelated issues were addressed: (i) teachers’ conceptions of what the notion of mathematical literacy means, (ii) teachers’ conceptions of how the development of mathematical literacy could be facilitated, and (iii) teachers’ conceptions of what a mathematics curriculum emphasizing mathematical literacy should look like. The data gathered fo...
Lise öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözmedeki başarısı
Didiş Kabar, Makbule Gözde; Erbaş, Ayhan Kürşat (null; 2012-06-01)
Cebirsel sözel problemlerin her düzeyden öğrenciler için oldukça zorlayıcı olduğu birçok araştırma tarafından gösterilmiştir. Öğrenciler genellikle cebirsel çözüm için gerekli ilişkileri kurmakta ve cebirsel denklemleri oluşturmakta büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 10. sınıf öğrencilerinin ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile çözülebilen sözel problemleri çözme başarılarını ve bu başarılarını etkileyen faktörleri incelemektir. Ç...
Lise Öğrencilerinin Yedi Coğrafik Bölgeye Göre Kavram Yanılgıları Dağılımı ve Öğrencilerin Kavram Yanılgıları Arasındaki İlişki Analizi
Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk; Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber (2016-09-28)
High school students’ perceptions of their classroom learning environment, teachers’ communication behaviours; and their learning strategies
Güzel, Okan; Ertepınar, Hamide; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2007)
The purposes of this study were to explore students’ perceptions of the extent to which constructivist approaches are present in chemistry classes at high school level in Turkey, to assess students’ perceptions of their chemistry teachers’ communication behaviours in their classroom learning environments and to investigate the learning strategies of students in chemistry classes considering school type, gender, and grade level differences. In this study, the Constructivist Learning Environment Questionnaire...
Citation Formats
M. Genç and A. K. Erbaş, “Lise matematik öğretmenlerinin matematik okuryazarlığı bağlamında matematik öğretim programına ilişkin görüşleri,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://bilmat.org/calisma_grubu/wp-content/uploads/2017/09/ozet2017.pdf.