Lise matematik öğretmenlerinin matematik okuryazarlığı bağlamında matematik öğretim programına ilişkin görüşleri

2017-09-27

Suggestions

Lise matematik öğretmenlerinin modelleme ve modellemenin matematik öğretiminde kullanılmasına yönelik düşünceleri: bir hizmetiçi eğitim programının etkisi
Ören Vural, Duygu; Çetinkaya, Bülent; Erbaş, Ayhan Kürşat; Alacacı, Cengiz; Çakıroğlu, Erdinç (null; 2013-06-01)
Matematik veya matematik dışındaki olay veya olgular arasındaki ilişkilerin matematiksel olarak ifade edilmesi, bu olay ve olgular içerisinden matematiksel örüntülerin ortaya çıkarılması süreci (VerschaX el, Greer, & De Corte, 2002) olarak tanımlanan matematiksel modelleme, öğrencilere kazandırılması hedeQ enen temel beceriler arasında önemli bir yere sahiptir (Common Core State Standards Initiative, 2010; TTKB, 2013). Bununla birlikte, öğretmenlerin belli bir konudaki düşünce ve inançları o alandaki uygula...
Secondary mathematics teachers' subject matter knowledge of quadratic functions and its contribution to student learning outcomes
Karacı Yaşa, Gülzade; Erbaş, Ayhan Kürşat; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2022-8-31)
The purpose of the present study was to investigate secondary mathematics teachers’ subject matter knowledge (SMK) of quadratic functions and its contribution to teachers’ instructional practice and student learning outcomes. The study was carried out in two stages. In the first stage, a questionnaire was administered to 18 secondary mathematics teachers to identify their SMK of quadratic functions, which has three sub-components: common content knowledge (CCK), specialized content knowledge (SCK), and hori...
Exploring secondary mathematics teachers’ conceptions of mathematical literacy
Genç, Murat; Erbaş, Ayhan Kürşat; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2017)
The purpose of this research study was to investigate secondary mathematics teachers’ conceptions of mathematical literacy. In doing so, the following three crucial interrelated issues were addressed: (i) teachers’ conceptions of what the notion of mathematical literacy means, (ii) teachers’ conceptions of how the development of mathematical literacy could be facilitated, and (iii) teachers’ conceptions of what a mathematics curriculum emphasizing mathematical literacy should look like. The data gathered fo...
Lise öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözmedeki başarısı
Didiş Kabar, Makbule Gözde; Erbaş, Ayhan Kürşat (null; 2012-06-01)
Cebirsel sözel problemlerin her düzeyden öğrenciler için oldukça zorlayıcı olduğu birçok araştırma tarafından gösterilmiştir. Öğrenciler genellikle cebirsel çözüm için gerekli ilişkileri kurmakta ve cebirsel denklemleri oluşturmakta büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 10. sınıf öğrencilerinin ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile çözülebilen sözel problemleri çözme başarılarını ve bu başarılarını etkileyen faktörleri incelemektir. Ç...
Investigating the relationship between chemistry achievement and self-regulatory learning strategies among high school students
Urlu, Hülya Gizem; Boz, Yezdan; Department of Science Education (2022-6-01)
The purpose of this study is to investigate the relationship between chemistry achievement and self-regulatory learning strategies which are classified as motivational beliefs ( intrinsic goal orientation, extrinsic goal orientation, task value, control of learning, self-efficacy, and test anxiety) and learning strategies use (rehearsal, elaboration, organization, critical thinking, metacognitive self-regulation, regulation of effort, time and study environment, help-seeking and peer learning) among high sc...
Citation Formats
M. Genç and A. K. Erbaş, “Lise matematik öğretmenlerinin matematik okuryazarlığı bağlamında matematik öğretim programına ilişkin görüşleri,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://bilmat.org/calisma_grubu/wp-content/uploads/2017/09/ozet2017.pdf.