Sürdürülebilirlik için Performatif Mimarlık

2009-05-07

Suggestions

Sürdürülebilirlik ve Seramik Çağı
Gürsu, Hakan (null; 2018-10-03)
Bu çalışma; seramik alanındaki gelişimi: dünü, bugünü ve geleceğin vizyonunu özetlerken; “Seramik malzeme” kavramının zaman içinde değişimini inceleyecektir. Geleneksel kil bazlı malzemelerden yeni yüksek teknoloji ürünlere ulaşım serüveni ve sistemleri irdelemektedir. Seramik malzemenin; yüksek performanslı kapasitörler, süper-iletkenler, yüksek verimli oksitler, karbürler ve nitritleri içerecek kadar değiştiğine vurgu yaparken; yeni malzemelerin araştırılması, işlemlerinin ve karakterizasyonlarının teknik...
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Tarihçe VeGündem
Teksöz, Gaye; Şahin, Elvan (2016-09-30)
Sürdürülebilirlik ve Bölgesel Kalkınmada Altyapı Sistemleri
Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl (2021-12-01)
In this study, the relationship of infrastructure systems which enable the relations, service and information flows of individuals, communities and institutions with sustainability is discussed. Infrastructure systems are initially evaluated in single component basis, then, being discussed in an integrated way at urban and regional levels covering the mutual impacts of environment, economy and society as the three pillars of sustainability. The use of renewable resources, shifting to smart grid, distributed...
Sürdürülebilirlik ve Kent
Gedikli, Bahar (2017-04-24)
An Assessment on the link between sustainability and urban form : the case of Gaziantep
Yılmaz, Şeyda; Kayasü, Serap; Urban Design in City and Regional Planning Department (2014)
Sustainability ensures a better quality of life and more sustainable world environment now and in the future. Our climate is constantly changing due to some human induced factors. These changes have negative effects on the environment and human life. Lasting solutions to this global problem can only be achieved by sustainability. Climate change is acknowledged as a serious environmental problem. In recent years, researchers have found a close link between climate change and cities. On the one hand, it is a ...
Citation Formats
A. Sorguç, “Sürdürülebilirlik için Performatif Mimarlık,” 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81986.