İngilizce Öğretmen Adaylarının Web 2 0 Araçlarını Kullanma Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

2014-11-06

Suggestions

İngilizce Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Düzeylerinin ve Kullandıkları Dil Öğretim Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
KAYGISIZ, SEMİH; ANAGÜN, ŞENGÜL SAİME; Karahan, Engin (2018-12-25)
İngilizce Öğretmenlerinin Kullandıkları Mesleki Gelişim Yöntemleri Ve Bu Alandaki İhtiyaçları.
Seferoğlu, Gölge; Korkmazgil, Sibel(2015-12-31)
Kapsam Bu çalışma İngilizce öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını, kullandıkları yöntem ve teknikleri, bu alanda yaşadıkları sorunları ve hizmetiçi eğitim konusunda görüş ve önerilerini günümüz öğretmen eğitimi anlayışında değişen paradigmaları göz önünde bulundurup araştırarak ileride yapılacak eğitimler için öneriler sunmak amacıyla yürütülecektir. Çalışma kapsamında 2 farklı veri toplama aracı kullanılacaktır: 1. Geçerlik-güvenirlik ve pilot uygulama çalışmaları yapıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyet...
A Qualitative case study of english language teachers’ views towards teacher research as a professional development tool
Karakaya, Nuriye; Savaş, Perihan; Department of English Language Teaching (2015)
This study investigated the current situation in relation to teacher research as a professional development tool among practicing English teachers in Turkey in their respective educational contexts. The perceptions of in-service ELT teachers on teacher research as a professional development tool and its sustainment among practitioners were studied in a qualitative case study design. Eighteen in- service EFL teachers from primary school, high school and university settings were recruited in the study. Initia...
EFL teachers’ awareness and attitudes towards personal and impersonal metadiscourse markers in L2 academic writing
Karakuş, Nursevinç.; Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem; Department of English Literature (2020)
The purpose of the current study is to investigate EFL instructors’ awareness and attitudes towards personal and impersonal metadiscourse markers in L2 academic writing. Thirteen EFL instructors who have at least five years of teaching experience in a state university participated in the study. This study is designed as a qualitative study. To this end, semi-structured interviews were conducted as a data collection tool. Prior to the interviews, a handout that contains jumbled sentences with personal and im...
Evaluation of preservice foreign language teachers' perceptions about their technology competencies
Top, Ercan; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2003)
This study evaluated Department of Foreign Language Education students̕ perceptions on technology competence in regard to National Educational Technology Standards for Teachers (NETS-T) developed by International Society for Technology in Education (ISTE), in Middle East Technical University, in Ankara, Turkey. The NETS-T̕s six sub standards -technology operations and concepts; planning and designing learning environments and experiences; teaching, learning, and the curriculum; assessment and evaluation; pr...
Citation Formats
N. Gök Ayyıldız, “İngilizce Öğretmen Adaylarının Web 2 0 Araçlarını Kullanma Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi,” 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82066.