İngilizce Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Düzeylerinin ve Kullandıkları Dil Öğretim Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

2018-12-25
KAYGISIZ, SEMİH
ANAGÜN, ŞENGÜL SAİME
Karahan, Engin
Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi

Suggestions

İngilizce Öğretmen Adaylarının Web 2 0 Araçlarını Kullanma Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Gök Ayyıldız, Neslihan (null; 2014-11-06)
EFL teachers’ awareness and attitudes towards personal and impersonal metadiscourse markers in L2 academic writing
Karakuş, Nursevinç.; Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem; Department of English Literature (2020)
The purpose of the current study is to investigate EFL instructors’ awareness and attitudes towards personal and impersonal metadiscourse markers in L2 academic writing. Thirteen EFL instructors who have at least five years of teaching experience in a state university participated in the study. This study is designed as a qualitative study. To this end, semi-structured interviews were conducted as a data collection tool. Prior to the interviews, a handout that contains jumbled sentences with personal and im...
Evaluation of preservice foreign language teachers' perceptions about their technology competencies
Top, Ercan; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2003)
This study evaluated Department of Foreign Language Education students̕ perceptions on technology competence in regard to National Educational Technology Standards for Teachers (NETS-T) developed by International Society for Technology in Education (ISTE), in Middle East Technical University, in Ankara, Turkey. The NETS-T̕s six sub standards -technology operations and concepts; planning and designing learning environments and experiences; teaching, learning, and the curriculum; assessment and evaluation; pr...
İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil öğrenme ile ilgili inançları, öğrenme yöntemleri, dil öğrenme amaçları ve öncelikleri arasındaki ilişki: Öğrenci boyutu
Kaçar, Işıl Günseli (2009-01-01)
İngilizcenin ikinci / yabancı dil olarak öğretimi alanında yürütülen araştırmalar öğrencilerin ikinci / yabancı dil öğrenmeye yönelik inançlarının bireysel özelliklerine göre farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Hem önceki dil öğrenme deneyimleri hem de sahip oldukları kültürel geçmişin ikinci / yabancı dil öğrencilerinin dil öğrenme ile ilgili inançlarını şekillendirmede önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir. Bu değişkenlerin ikinci / yabancı dil öğrenmeyi önemli ölçüde etkilediği göz önüne alı...
İngilizce Öğretmenlerinin Kullandıkları Mesleki Gelişim Yöntemleri Ve Bu Alandaki İhtiyaçları.
Seferoğlu, Gölge; Korkmazgil, Sibel(2015-12-31)
Kapsam Bu çalışma İngilizce öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını, kullandıkları yöntem ve teknikleri, bu alanda yaşadıkları sorunları ve hizmetiçi eğitim konusunda görüş ve önerilerini günümüz öğretmen eğitimi anlayışında değişen paradigmaları göz önünde bulundurup araştırarak ileride yapılacak eğitimler için öneriler sunmak amacıyla yürütülecektir. Çalışma kapsamında 2 farklı veri toplama aracı kullanılacaktır: 1. Geçerlik-güvenirlik ve pilot uygulama çalışmaları yapıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyet...
Citation Formats
S. KAYGISIZ, Ş. S. ANAGÜN, and E. Karahan, “İngilizce Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Düzeylerinin ve Kullandıkları Dil Öğretim Yöntemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi,” Balıkesir, Türkiye, 2018, vol. 1, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/98401.