Sonlu Elemanlar Analizi ile Çekme Kepçeli Yerkazarın Kepçesi Üzerindeki Gerilmelerin İncelenmesi

2011-09-01
Çekme kepçeli yerkazarların üretkenlikleri kepçenin kaya birimiyle etkileşimi ile doğrudan ilintilidir. Bu etkileşim sırasında kaya biriminin gösterdiği dirence bağlı olarak kepçede yüksek gerilmeler oluşmaktadır. Bu gerilmelerin kayaç özelliklerine göre değişimini gözlemlemek ve gerilmelerin yoğun olduğu kepçe bileşenlerini tespit etmek, kepçenin daha etkin bir şekilde yer ile etkileşiminin sağlanması ve bakım.onarım maliyetlerinin azaltılması için oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı çekme kepçeli yerkazarın kepçesinde oluşan gerilme dağılımının incelenmesi, bu gerilmelerin farklı kaya birimi özellikleri için gösterdiği değişimin gözlenmesi ve kepçe üzerinde gerilmelerin en yoğun olduğu noktaların tespit edilmesidir. Bu çalışmada hedeflere ulaşmak için izlenen yol sırasıyla: (i) çekme kepçeli yerkazar kepçesinin üç boyutlu katı modelinin oluşturulması, (ii) kepçe.kaya birimi etkileşim ve kuvvet modelinin geliştirilmesi, (iii) sonlu elemanlar analizi kullanarak kepçe üzerinde oluşan gerilmelerin ve şekil değişikliklerinin incelenmesi, (iv) gerilme ve kaya birimi özellikleri arasında hassasiyet analizi ve (v) sonuçların değerlendirilmesidir. Çalışma sonuçları en yoğun gerilmelerin çekme halatının kepçe ile birleştiği bağlantı noktaları ve kepçenin dişlerinde oluştuğunu ve zeminin sıkılığı arttıkça şekil değişikliklerinin arttığını göstermiştir. Ayrıca hassasiyet analizi, kepçe üzerindeki gerilmelerin en fazla hassasiyet gösterdiği kaya birimi özelliğinin içsel sürtünme açısı olduğunu ve en az hassasiyet gösterdiği kaya birimi özelliğinin de yoğunluk olduğunu göstermiştir Keywords
TMMOB Madencilik Dergisi

Suggestions

Zr-Cu-Al Metalik Camlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer; Kalay, Yunus Eren(2018-12-31)
Zr-Cu-Al metalik camları üstün mekanik özellikleri ve büyük ölçekte üretilebilmeleri nedeniyle mühendislik uygulamaları için gelecek vaat etmektedirler. Bu metalik camların sünekliklerinin düşük olması, günümüzde bu malzemelerin uygulama alanlarını kısıtlamaktadır. Önerilen projede, Zr-Cu-Al metalik camlarına yapılacak samaryum eklemeleriyle metalik cam-nanokristal kompozit yapıların oluşturulması ve bu yapılar aracılığıyla sünekliğin artırılması hedeflenmektedir. Farklı oranlarda samaryum içeren nanokompoz...
Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Analytical solution for the propagation of finite crested long waves over a sloping beach
Yağmur, Ahmed Sabri; Kanoğlu, Utku; Department of Aerospace Engineering (2022-2-10)
The analytical solution of shallow water-wave equations, both linear and nonlinear, is widely used to provide an insightful understanding of the coastal effect of long waves. These solutions are generally carried out for two-dimensional (1 space + 1 time) propagation, even though there are a limited number of analytical solutions for the three-dimensional (2 space + 1 time) propagation. Three-dimensional propagation of long waves over a sloping beach is considered here. The analytical solution is obtained u...
Development of carbon fabric-reinforced polylactic acid/acrylonitrile butadiene styrene multilayer composites
Öztürk, İrem; Bayram, Göknur; Department of Chemical Engineering (2021-8)
Multilayer composites are in concern of both world of material science and the industry because of providing enhanced mechanical properties with ultra lightweight. Also, there is a growing demand to use of recyclable, biodegradable materials in polymer composites for the sake of environmental health. In this study, polymer blends were prepared with polylactic acid (PLA) and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) with 10, 30, and 50 wt.%. To compatibilize these polymers, styrene-ethylene-butylene-styrene ter...
Mevcut yapıların FRP ile güçlendirilmesi
Özcebe, Güney; Binici, Barış; Akyüz, Uğurhan(2006)
Enine donatısı yetersiz betonarme kolonlar büyük bir depremde oluşan sismik enerjiyi harcayacak sünekliğe sahip değillerdir. Burada anlatılan çalışmada dayanımı düşük, düz donatılı ve sünek olmayan dikdörtgen betonarme kolonların CFRP kullanılarak güçlendirilmesini incelenmiştir. Enine donatısı yetersiz bina kolonlarını temsil eden 5 numune test edilmiştir. Her numune, sabit eksenel yük altında (eksenel yük taşıma kapasitesinin yaklaşık %35’ i) ve yanal tersinir yerdeğiştirmeleri altında test edilmiştir. İn...
Citation Formats
N. Demirel and O. Gölbaşı, “Sonlu Elemanlar Analizi ile Çekme Kepçeli Yerkazarın Kepçesi Üzerindeki Gerilmelerin İncelenmesi,” TMMOB Madencilik Dergisi, pp. 3–9, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/3bf115b71f7f021_ek.pdf.