Zr-Cu-Al Metalik Camlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

2018-12-31
Zr-Cu-Al metalik camları üstün mekanik özellikleri ve büyük ölçekte üretilebilmeleri nedeniyle mühendislik uygulamaları için gelecek vaat etmektedirler. Bu metalik camların sünekliklerinin düşük olması, günümüzde bu malzemelerin uygulama alanlarını kısıtlamaktadır. Önerilen projede, Zr-Cu-Al metalik camlarına yapılacak samaryum eklemeleriyle metalik cam-nanokristal kompozit yapıların oluşturulması ve bu yapılar aracılığıyla sünekliğin artırılması hedeflenmektedir. Farklı oranlarda samaryum içeren nanokompozitler nanosertlik ve mikrobasma ölçümleri ile test edilecek ve yapılacak mikroyapısal karakterizasyon sonunda malzemenin mikroyapısı ile mekanik özellikleri arasında ilişki kurulacaktır. Yapılacak çalışmanın sonuçları, yüksek süneklikli metalik camların geliştirilmesi hedefine katkı sağlayacaktır.

Suggestions

Mikroyapıların Mekanik Davranışlarının Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi
Özerinç, Sezer; Pınar, Abdullah Çağlar; Nigar, Bariş; Turan, Ecem; Ergül, Kaan(2017-12-31)
Mikroyapılı malzemeler, örneğin nanokristalli metaller, nanokatmanlı kompozitler ve ince filmler, yüksek akma dayanımları ve aşınmaya olan dirençleri nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük gelecek vaat etmektedirler. Ayrıca mikroyapılardan oluşan mikro elektro-mekanik sistemler de ivme sensörleri başta olmak üzere birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Tek fazlı malzemeler de üretim tekniklerine bağlı olarak mikro-ölçekte bazı özellikler gösterebilirler, örneğin 3 boyutlu yazıcı ürünü p...
Metalik Cam İçeren Nanokompozit Kaplamaların Aşınma ve Sertlik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer(2018-12-31)
Metalik camlar yüksek sertlikleri nedeniyle aşınma dayanımını artırmaya yönelik kaplama teknolojileri için büyük potansiyel vaat etmektedirler. Bu malzemelerin uygulamada kullanılmasında yüksek kırılganlıkları nedeniyle zorluklar yaşanmaktadır. Bu projede metalik cam ve kristalli metal nanokatmanlarının birbiri ardına kaplanmasıyla elde edilecek nanokompozit yapılarla yüksek sünekliğe sahip kaplamalar geliştirilmesi hedeflenmektedir. Farklı katman kalınlıkları ve alaşım oranları kullanılarak hazırlanacak ka...
Metalik Nanokatmanlı İnce Filmlerin Üretimi ve Mekanik Karakterizasyonu
Özerinç, Sezer(2017-12-31)
Nanokatmanlı metaller, yüksek akma dayanımları nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük potansiyel vaat eden malzemelerdir. Bu malzemelerin gelecekteki mühendislik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılabilmeleri için, mikroyapısal özellikleri ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkinin ayrıntılı şekilde anlaşılması gerekmektedir. Önerilen proje bakır-tantal katmanlarından oluşan nanomalzemelerin yüksek saflıkta sentezini ve bu malzemelerin farklı katman kalınlıkları için mekanik davranışlarını in...
Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Hızlı Katılaşma Tekniği İle Demir Bazlı Yüksek Mukavemetli ve Sünek Amorf-Nanokristal Kompozit Çelik Üretimi
Kalay, Yunus Eren(2016-12-31)
Günümüzde, demir ve alaşımları, hayatın her adımında en çok kullanılan malzeme olarak karışımıza çıkmaktadır. Bu alaşımların en çok kullanıldığı alanlardan biri de otomotiv sektörüdür. Ancak demir alaşımlarının yüksek özgül ağırlığa (7,8 gr/cm3) sahip olması araçların yüksek ağırlıklara sahip olmasına sebep olmaktadır. Yüksek ağırlıklı araçlar ise daha fazla yakıt tüketimine ve yüksek oranlarda CO2 emisyonuna sebep olmaktadır. Çeliğin üstün özellikleriyle birlikte araçlarda kullanılıp hafif ve düşük CO2 emi...
Citation Formats
S. Özerinç and Y. E. Kalay, “Zr-Cu-Al Metalik Camlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61372.