Zr-Cu-Al Metalik Camlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

2018-12-31
Zr-Cu-Al metalik camları üstün mekanik özellikleri ve büyük ölçekte üretilebilmeleri nedeniyle mühendislik uygulamaları için gelecek vaat etmektedirler. Bu metalik camların sünekliklerinin düşük olması, günümüzde bu malzemelerin uygulama alanlarını kısıtlamaktadır. Önerilen projede, Zr-Cu-Al metalik camlarına yapılacak samaryum eklemeleriyle metalik cam-nanokristal kompozit yapıların oluşturulması ve bu yapılar aracılığıyla sünekliğin artırılması hedeflenmektedir. Farklı oranlarda samaryum içeren nanokompozitler nanosertlik ve mikrobasma ölçümleri ile test edilecek ve yapılacak mikroyapısal karakterizasyon sonunda malzemenin mikroyapısı ile mekanik özellikleri arasında ilişki kurulacaktır. Yapılacak çalışmanın sonuçları, yüksek süneklikli metalik camların geliştirilmesi hedefine katkı sağlayacaktır.
Citation Formats
S. Özerinç, Y. E. Kalay, and M. Abboud, “Zr-Cu-Al Metalik Camlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61372.