Application of Soil and water Assessment Tool (SWAT) Model to Estimate Water Budget in a Mine Area in Western Turkey

2018-04-09
ARGUNHAN, ÇİDEM
YAZICIGİL, HASAN
YILMAZ, KORAY KAMİL
Yağışın anlaşılması ve ölçülmesine yönelik çabalar ve bunun maden alanlarında akış, buharlaşma ve su ikmaline bölünmesi, değişen arazi kullanımı ve topografya nedeniyle genellikle sorunludur. Toprak ve Su Değerlendirme Aracı (SWAT), uzun süreler boyunca değişen toprak ve arazi kullanımının su, tortu ve tarımsal kimyasal verim üzerindeki etkilerini tahmin etmek için çok sayıda girdi parametresi gerektiren kapsamlı, yarı dağıtılmış bir modeldir. Bu çalışmada, SWAT Batı Türkiye'deki bir maden sahasındaki yeniden doldurma miktarını tahmin etmek için kullanılmıştır. Arazi kullanım haritası, toprak sınıflandırma haritası ve Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) modele girildi. Günlük yağış, sıcaklık, bağıl nem, rüzgar hızı ve güneş radyasyonu verileri aylık zaman ölçeğinde işlenmiştir. Evapotranspirasyon, yüzey akışı, infiltrasyon, yanal akış ve yeniden şarj çıktılardır. Evapotranspirasyonu hesaplamak için Hargreaves yöntemi seçilmiştir ve ilk sonuçlar, çökeltinin yaklaşık% 80'inin evapotranspirasyon yoluyla kaybolduğunu göstermektedir. Model kalibrasyonu ve duyarlılık analizi SWAT-CUP aracı ile gerçekleştirilmiş ve model 2008-2012 yılları arasında ölçülen aylık deşarja göre kalibre edilmiştir. Analiz sonuçları, modelin yüzey akışı hesaplaması için atanan eğri numarasına ve toprak derinliğine oldukça duyarlı olduğunu göstermektedir. Bu model uygulaması, SWAT'nin maden alanlarında su bütçesini tahmin etmek için yararlı bir araç olabileceğini göstermektedir. Model kalibrasyonu ve duyarlılık analizi SWAT-CUP aracı ile gerçekleştirilmiş ve model 2008-2012 yılları arasında ölçülen aylık deşarja göre kalibre edilmiştir. Analiz sonuçları, modelin yüzey akışı hesaplaması için atanan eğri numarasına ve toprak derinliğine oldukça duyarlı olduğunu göstermektedir. Bu model uygulaması, SWAT'nin maden alanlarında su bütçesini tahmin etmek için yararlı bir araç olabileceğini göstermektedir. Model kalibrasyonu ve duyarlılık analizi SWAT-CUP aracı ile gerçekleştirilmiş ve model 2008-2012 yılları arasında ölçülen aylık deşarja göre kalibre edilmiştir. Analiz sonuçları, modelin yüzey akışı hesaplaması için atanan eğri numarasına ve toprak derinliğine oldukça duyarlı olduğunu göstermektedir. Bu model uygulaması, SWAT'nin maden alanlarında su bütçesini tahmin etmek için yararlı bir araç olabileceğini göstermektedir.