Kendini Engellemenin Yordayıcıları Olarak Öz Saygı, Öz Anlayış ve Akademik Özyeterlilik

2017-11-01
Bu çalışmanın amacı, öz saygı, öz anlayış ve akademik özyeterlilik değişkenlerinin kendini engellemeyi ne ölçüde yordadığını incelemektir. Çalışmaya katılan 767 lisans öğrencisinin 392’si kadın, 375’i erkektir. Veriler, Kendini Sabotaj Ölçeği, Rosenberg Öz Saygı Ölçeği, Öz Anlayış Ölçeği ve Akademik Özyeterlilik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Öz saygı, öz anlayış ve akademik özyeterlilik değişkenlerinin, kendini engelleme değişkenini yordama gücünü bulmak amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. İlk aşamada, öz saygının varyansın % 31’ini; ikinci aşamada, öz anlayış ve akademik özyeterliliğin birlikte varyansın % 8’ini açıkladığı bulunmuştur. Öz anlayış ve akademik özyeterliliğin kısmi varyansları sırası ile % 7 ve % 1’dir. Sınanan model toplam varyansın % 39’unu açıklamıştır. Elde edilen bulgular literatürdeki bilgiler doğrultusunda tartışılmıştır
Ege Eğitim Dergisi

Suggestions

Investigation of social-cognitive, emotional and behavioral variables as predictors of self-forgiveness
Bugay, Aslı; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2010)
The aim of the current study is to investigate the role of social-cognitive (locus of control, rumination and socially-prescribed perfectionism), emotional (shame and guilt), and behavioral (conciliatory behaviors) reactions toward oneself in predicting self-forgiveness based on Hall and Fincham’s (2005) theoretical model. The sample of this study was composed of 815 (445 female, 370 male) university students attending five different faculty programs at Middle East Technical University (METU). Heartland For...
Reactions to feedback: effects of feedback sign, selfesteem, and task centrality
Güngör, Elis; Bilgiç, Reyhan; Department of Psychology (2015)
The main purpose of this study is to examine the effects of feedback sign, self-esteem, and task centrality on affective and accuracy reactions to feedback. The study used a 2 (feedback sign) x 2 (self-esteem) x 2 (task centrality) experimental design. 106 research assistants (Mean age = 27.47, SD = 2.65), who were randomly assigned to either positive or negative feedback condition, read four different vignettes that include performance feedback for a specific task (two central tasks, two peripheral tasks),...
Self-esteem and fear of negative evaluation as predictors of self-handicapping among university students
Bozkurt, Melisa; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2022-7)
The present study aimed to investigate the predictive roles of fear of negative evaluation and self-esteem on self-handicapping among university students. The participants of the study consists of 440 university students recruited through convenience sampling. Demographic information form, Rosenberg Self-Esteem Scale, Brief Fear of Negative Evaluation Scale and Self-Handicapping Scale were administered to the participants via an online form. In order to answer the research question, a multiple regression an...
Investigating predictors of sense of efficacy beliefs of classroom science and mathematics teachers
GÜR, GÜLBİR; Çakıroğlu, Jale; Çapa Aydın, Yeşim (2012-10-01)
The purpose of this study was to examine the predictors of teachers' sense of efficacy. Data were collected from 383 science, mathematics, and classroom teachers using Teachers' Sense of Efficacy Scale and additional items for assessing predictors including gender, teaching field, years of teaching experience, satisfaction with performance, support from colleagues, support from parents, support from administration, and teaching resources. Data were analyzed by utilizing hierarchical regression analysis. Res...
Investigation of middle school mathematics teacher emotions and their students’ mathematics achievement emotions: a mixed-methods study
Çalık, Başak; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Curriculum and Instruction (2021-1-01)
The purpose of the study was three-fold. First, the study aimed to investigate the relationship between mathematics teachers’ emotions, self-efficacy, and burnout. Second, it was aimed to examine the relationship between mathematics teachers’ emotions and their students’ mathematics self-efficacy, perceived teaching quality, perceived teacher affective support, and mathematics achievement emotions. Third, the reasons for and relevant processes behind students’ emotions were uncovered by considering the lear...
Citation Formats
K. F. Barutçu Yıldırım and A. G. Demir, “Kendini Engellemenin Yordayıcıları Olarak Öz Saygı, Öz Anlayış ve Akademik Özyeterlilik,” Ege Eğitim Dergisi, pp. 676–701, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82411.