Biyo-devulkanizasyon: Atık Lastik Yönetiminde Çevre Dostu Bir Yaklaşım

2019-01-01
Çataklı, Tercan
Bayramoğlu, Tuba Hande
Citation Formats
T. Çataklı and T. H. Bayramoğlu, “Biyo-devulkanizasyon: Atık Lastik Yönetiminde Çevre Dostu Bir Yaklaşım,” pp. 20–34, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/ucbad/issue/44367/548695.