Hide/Show Apps

Biyo-Esinlenilmiş Sedef Yapısına Benzer Termoset Polimer Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu

Önerilen proje kapsamı sedef yapısına benzer bir mikro yapıya sahip biyo-esinlenilmiş (bio-inspired) polimer matrisli kompozit malzemeler üretmek ve karakterize etmektir. Gelişen teknolojiyle beraber artan ihtiyaçlar neticesinde dayanıklı malzemelerin üretimi önem kazanmış ve bunun sonucu olarak bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar artış göstermiştir. Bu bilimsel çalışmaların odaklandığı en önemli alanlardan biri biyo-esinlenilmiş malzemelerdir. Artan ihtiyaçlarla beraber değişik yapısal kompozit üretim metodları geliştirilmiş ve bu metodların gelişmesinde doğada bulunan malzemelerin mikroyapı mimarileri önemli bir rol oynamıştır. Doğada halihazırda var olan bir takım yapısal oluşumlar ve bu oluşumların gösterdiği olağanüstü özellikler bilim adamlarını bu alanda çalışmaya yönetlmiş ve bugün biyo-esinlenilmiş malzemeler gün geçtikçe önemi artan ve hızlı bir şekilde gelişen bir bilimsel çalışma sahası haline gelmiştir. Bu proje kapsamında oluşturulacak olan sedef yapısına benzer biyo-esinlenilmiş termoset matrisli kompozit üretimi ve karakterizasyonu neticesinde endüstriyel alanda kullanım imkanı olabilecek yapısal bir malzeme elde edilmiş olacaktır. Bu tip kompozitlerin otomotiv, savunma sanayi ve yapı sektörü gibi önemli alanlarda kullanımı öngörülmektedir.