9-12. Sınıflar Öğretim Programlarına Yönelik Yabancı Dil Dersi Formatörlüğü Eğitimi

2017-03-10

Suggestions

Maden Kaynaklarının Yönetimi Bağlamında Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesinin Rolü
Güneş, Şule (2020-01-01)
Bölge olarak adlandırılan derin deniz yatağı, İnsanlığın Ortak Mirası (İOM) olarak kabul edilmiş, burada bulunan maden kaynaklarının yönetimi, Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi’ne (UDYO) verilmiştir. Bu çalışmada, öncelikle İOM kavramının sömürge yönetimlerinden kurtulan toplumlar açısından önemi ve deniz hukukuna etkisi incelenmekte; ikinci olarak bu kavramın uygulamaya aktarılmasında başlıca sorumluluğu olan UDYO’nun yetkileri ele alınmaktadır. Bölge’deki madencilik faaliyetlerinde tüm devletler, ‘deste...
Analysis of analogy use on function concept in the ninth grade mathematics textbook and classrooms
Ünver, Emel; Ubuz, Behiye; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2009)
The primary objective of the current study was to examine how analogies are used on function concept in the ninth grade mathematics textbook and classrooms. Using qualitative research procedure comprising textbook analysis and classroom observations, a picture was developed of how analogies used on function concept in ninth grade mathematics textbook and classrooms. One mathematics textbook, the primary source for observed classes was selected and analyzed for the study. Chapter entitled as “functions” in t...
9. Sınıf Braille Fizik Ders Kitabında Yer Alan Hareket Konusu Görsellerinin Incelenmesi
Öden Acar, Arzu; Eryılmaz, Ali (2020-11-02)
Predicting 9th grade students’ geometry achievement: contributions of cognitive style, spatial ability and attitude toward geometry
Işık, Ebru; Bulut, Safure; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2008)
The aim of the study was to investigate how well the geometry achievement is explained by field dependency/ independency cognitive styles, spatial orientation, spatial visualization and attitude toward geometry. The sample of the study was composed of 378 ninth grade students (183 male and 195 female) from five different lycees in Eskişehir. The types of schools participating in the study were General High School, Anatolian High School, Commercial Vocational High, and Anatolian Fine Art High School. The dat...
Content analysis of 9th grade physics curriculum, textbook, lessons with respect to science process skills
Yılmaz Senem, Beril; Eryılmaz, Ali; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2013)
The purpose of this study is to investigate the extent in which science process skills are included in 9th grade physics curriculum (TTKB, 2011), 9th grade physics textbook (MONE, 2010) and 9th grade physics lessons. Moreover, it investigates to what degree the curriculum, the textbook and physics lessons were consistent with the inclusion of science process skills. A content analysis was conducted to the curriculum, textbook and observation of three physics teachers’ lessons. Science Process Skills Questio...
Citation Formats
P. Savaş, “9-12. Sınıflar Öğretim Programlarına Yönelik Yabancı Dil Dersi Formatörlüğü Eğitimi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82508.