Felsefeyi Kadın Olarak Yapmak: Tansel, Keskin ve İbişi’nin Metinleri Üzerine Düşünceler

2018-12-15

Suggestions

Felsefeye Giriş (Notre Dame)
Weithman, Paul; Parkan,, Barış(2011)
Felsefe Diyalogları
Karademir, Aret (2016-01-01)
Felsefe ile akademik anlamda ilgilenen kişilerin ele alıp incelediği felsefi sorunları, gündelik hayatımızın seyri içinde, çoğu zaman ya göremeyiz ya da görmezden geliriz. Bu sorunlar, aslında, sadece gündelik hayatımızla değil, bütün yaşamımızla doğrudan ilgili olmalarına rağmen, gereksiz sorunlar gibi görülürler ve onları ciddiye almanın aklı karıştırmaktan başka bir işe yaramadığı düşünülür. Bu durumun ortaya çıkmasının, yani felsefenin ilgilendiği sorunların sıradan insanların ilgileri dışında kalmasını...
“Silence of Academy”: Expressing Harassment through Collective Design Process
Canlı, Ece; Kaya, Çiğdem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016)
The aim of this research is to investigate how design can be practised to facilitate self-expression of women, suffering from sexual harassment in universities. The underlying statement, of using design to counteract harassment, is to indicate that design activity can be utilised not only for industrial interests, but also in the realm of socio-political issues such as gender activism and women's struggles. With this aim, in a two-year practice-based design research entitled Silence of Academy, a series of ...
Irony as a philosophical attitude in socrates
Korkut, Hacer; İnam, Ahmet; Department of Philosophy (2007)
This thesis analyzes the reasons for Socrates' being presented as a paradoxical figure in the early dialogues of Plato. Irony as a fundamental philosophical attitude in Socratic philosophy is discussed with reference to some of the major philosophers of the history of philosophy. The thesis also suggests the possibility of seeing philosophy as an ironic activity and it traces the etymology of the concept of irony in terms of its philosophical importance.
How would you describe democracy in three words? Prospective teachers’ understanding of the concept of democracy
Taneri, Pervin Oya (null; 2018-09-06)
In successful democracies, teachers are expected to display strong support to and have knowledge about democracy, and show of democratic attitudes. However, little is known about how prospective teachers understand and describe democracy. This research is intended to disclose the perceptions of teacher candidates on the concepts of democracy. Teachers’ and prospective teachers’ understanding of the concept of democracy, which will affect how future generations think about the democracy, have been subject to...
Citation Formats
F. İbrahimhakkıoğlu, “Felsefeyi Kadın Olarak Yapmak: Tansel, Keskin ve İbişi’nin Metinleri Üzerine Düşünceler,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82511.