“Silence of Academy”: Expressing Harassment through Collective Design Process

2016
Canlı, Ece
Kaya, Çiğdem
The aim of this research is to investigate how design can be practised to facilitate self-expression of women, suffering from sexual harassment in universities. The underlying statement, of using design to counteract harassment, is to indicate that design activity can be utilised not only for industrial interests, but also in the realm of socio-political issues such as gender activism and women's struggles. With this aim, in a two-year practice-based design research entitled Silence of Academy, a series of workshops was initiated and facilitated by the design researcher-as the first author of this article-in collaboration with an undergraduate women's association. During the workshops, the undergraduate woman participants, who were directly or indirectly exposed to sexual harassment in universities, sought for an alternative medium to tackle, divulge and speak out the silenced experiences of sexual harassment. By doing so, participants explored the possible ways to create space for their self-representations, not as subordinated or surrendered subjects, but as active agents. They created collective narratives based on their own shared experiences, later captured and amplified by the researcher's design interventions for further actions. At the end of the process, the articulation of harassment was presented as a physical artefact, in the form of a dictionary, also used as a public intervention to encounter the academic milieu beyond the women's circle. In this article, after the issue of sexual harassment and the engagement of women's voices in design is contextualised, the process of design research will be explained through the methodology which is based on participation, storytelling and self-documentation. Moreover, the analysis will focus on how socially-politically engaged design activity can be used to enhance the medium for women's dialogues, and to empower women in resistance by facilitating their self-representations.

Suggestions

Architectural Literary Analysis: Reading “The Death of the Street” through Ballard’s Literature and Trancik’s “Lost Space”
Tuna Ultav, Zeynep; Çağlar, T. Nur; Durmaz Drinkwater, S. Bahar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Bu çalışmanın temel amacı, mimarlık ve edebiyat arasındaki olası ilişkinin boyutlarını ortaya çıkarmak ve mimarlık eğitimi, araştırmaları, uygulaması ve diğer disiplinler için potansiyel yararlarını örnekleyerek tartışmaktır. Çalışmanın yöntemi, yazınsal metinlerdeki mekânsal kurgu tasvirleri ve ipuçlarından yola çıkıp çeşitli mimari konuların “yazınsal çözümlemesi” üzerine kurulmuştur. Bu kapsamda, çalışma, örneklem olarak bilim kurgu yazarı Jim Graham Ballard’ın High Rise ve Concrete Island adlı iki roman...
“The shop floor is not for every woman”: Narratives on women industrial designers’ relationships with shop floor workers
Kaygan, Pınar (2014-04-01)
Although considerable attention has been paid to the role gender relations play in women’s disadvantaged status in technology-related professions, less emphasis has been placed on women’s relationships with manual workers. This study addresses this gap by examining narratives provided by a sample of industrial designers’ working in manufacturing companies in Turkey where their job also includes visiting the shop floor to supervise the workers who build the models of their designs. Exploring the relations be...
How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Sexual harrassment among Turkish female athletes : the role of ambivalent sexism
Zengin, Ezgi; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2012)
The aim of the thesis was to focus on sexual harassment in sport in Turkey and the role of ambivalent sexism on attitudes toward sexual harassment. 170 female university students, playing in team sports participated to the study. Demographic Information Form, Coach Behaviors List (CBL), Responses to Sexual Harassment in Sport (RSHS) Scale, Attitudes toward Sexual Harassment (ASH) Scale, and Ambivalent Sexism Inventory (ASI) were used in the study. Mean and standard deviations of coach behaviors and response...
Tasarımların korunmasında Türkiye deneyimi ve yeni ulusal düzenleme için bir çerçeve önerisi
Korkut, Fatma; Hasdoğan, Gülay Fatma; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (null; 2006-06-22)
Türkiye’de tasarımların korunmasına yönelik ilk ulusal düzenleme, konuya ilişkin Avrupa Birliği düzenlemeleri henüz taslak halindeyken 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. Bugün tasarımların korunmasında on yıllık bir deneyime sahip olan Türkiye, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK’nın yasalaşmasına yönelik çalışmaların hız kazanmasıyla ve Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlamasıyla birlikte ulusal düzenleme açısından yeni bir döneme girmiştir. Türk Patent Enstitüsü tarafından...
Citation Formats
E. Canlı and Ç. Kaya, ““Silence of Academy”: Expressing Harassment through Collective Design Process,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 33, no. 2, pp. 227–245, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2016210.pdf.