Hide/Show Apps

C Tipi Davranış Ölçeğinin Türkçeye uyarlama güvenilirlik ve geçerlilik çalışması

2012-01-01
BOZO, ÖZLEM
YILMAZ, TUĞBA
BEKAROĞLU, ECE