Köy Enstitüsü Mezunu Olmanın Babalık Davranış ve Deneyimlerine Etkisi

2010-01-01
Eğitim Bilim Toplum

Suggestions

Matematik Öğretmenlerinin İnanışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: NorBaTM Projesi Türkiye Çalışması
Haser, Çiğdem; Arslan, Okan; Çelikdemir, Kübra(2014-12-31)
Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin mesleki tatmin, öğretime yaklaşım, etkili öğretim, etkili matematik öğretimi ve öğrenimi, ders kitabı kullanımı ve öğretmenlerin tipik öğretimleri hakkındaki inanışları NorBaTM projesi kapsamındaki ölçekler ile araştırılacaktır. Elde edilen sonuçlar Avrupa, Balkan, İskandinav ve Uzakdoğu’dan projeye katılan ülkelerden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılarak, öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini geliştirecek şekilde kullanılacaktır.
Vakıf üniversitesinde akademisyen olmak: rutinler ve bu rutinleri etkileyen faktörler
Zayim Kurtay, Merve (2018-12-01)
Being an academic at a foundation university: Routines and the factors that affect them
Zayim Kurtay, Merve (2018-02-01)
Bir vakıf üniversitesinde görev yapan bir grup akademisyenle yapılan bu çalışmanın amacı katılımcıların rutinlerini, bu rutinleri etkileyen faktörleri, devlet üniversitelerine göre farklı olan yönetim anlayışı ve üniversite uygulamalarından nasıl etkilendiklerini ve bu süreçte YÖK’ün politikalarını kendi algı ve deneyimleriyle ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda, nitel araştırma desenlerinden genel nitel araştırma deseni kullanılmış ve maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla seçilen 19 akademisyenden yarı yapıl...
Vakıf Üniversiteleri ve Uluslararası İlişkiler
Bulut Şahin, Betül (Seçkin, 2022-01-01)
Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Pandemi Sürecindeki Çevrim İçi Öğrenme Deneyimlerinin İncelenmesi
Karahan, Engin; Bozan, Mehmet Arif; Akçay, Ahmet Oğuz (2020-08-01)
Citation Formats
F. U. Beşpınar Akgüner, “Köy Enstitüsü Mezunu Olmanın Babalık Davranış ve Deneyimlerine Etkisi,” Eğitim Bilim Toplum, pp. 8–38, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81684.